top of page

En mötesplats - mellan någonstans och ingenstans -  som sammankopplar kreativitet, ger utbyten och utveckling genom våra verksamheter inom samtidskonst, litteratur, dans och film.

Vi jobbar med professionella kulturutövare i våra kulturresidens och bjuder in amatörer i möten med dessa i #deltagarkultur.

Blank Papers

Kultiveras Residenser

bottom of page