top of page

Film

Film är en del av vår verksamhet. Här jobbar vi med professionella filmare och fotografer från hela världen. Allmänheten får ta del av foto och film genom utställningar, workshops och andra evenemang. 

Kultivera håller på att bygga upp en filmpool med kunskapsresurser. Till att börja har vi samlat in personer med kunskap i fotografering och film. Dessa blir tillgängliga en CV-bank där alla får presentera sig och vad de har för idéer, intressen och kunskaper. Tanken är att de kan jobba tillsammans i olika filmprojekt, skapa projekt tillsammans med människor i Kultiveras övriga verksamhet och ta externa uppdrag. Om intresse finns bland ”filmpoolarna” kan dessa hålla kurser och workshops för allmänheten.

Vi samarbetar med vår systerförening SPEGEL när det gäller film!

Filmfestival at the Fringe 2018 & 2019

Vi arrangerade en internationell och oberoende kortfilmsfestival med stöd av Kultivera, Kulturens, SFV, Region Jönköping och Tranås kommun under at the Fringe-festivalen första veckan i juli 2018 & 2019. Syftet med filmfestivalen är att bygga upp (i ett långsiktigt perspektiv) ett intresse för konst, i synnerhet för film, och kultur inom det lokala och regionala samhället och att sprida ett medvetande av dess betydelse för både social och individuell positiv tillväxt.

Filmfestival at the Fringe 2020

Vi planerar och förbereder för festivalen. Men det rådande osäkra läget gör att vi dröjer med datum för festivalen.

Filmfestivalen anordnas under Fringe-festivalen!

bottom of page