FILM

Film är en del av vår verksamhet. Här jobbar vi med professionella filmare och fotografer från hela världen. Allmänheten får ta del av foto och film genom utställningar, workshops och andra evenemang. 

Kultivera håller på att bygga upp en filmpool med kunskapsresurser. Till att börja har vi samlat in personer med kunskap i fotografering och film. Dessa blir tillgängliga en CV-bank där alla får presentera sig och vad de har för idéer, intressen och kunskaper. Tanken är att de kan jobba tillsammans i olika filmprojekt, skapa projekt tillsammans med människor i Kultiveras övriga verksamhet och ta externa uppdrag. Om intresse finns bland ”filmpoolarna” kan dessa hålla kurser och workshops för allmänheten.

Vi samarbetar med förening SPEGEL när det gäller film!

Filmfestival 2019

Vi vill arrangera en kortfilmsfestival i juli 2019 som en del i större festival i Tranås. Syftet med filmfestivalen är att bygga upp ett intresse för film och att sprida ett medvetande av dess betydelse för både social och individuell positiv tillväxt. Under festivalen kommer även många tillresande personer från olika delar av landet samt från andra länder. Vi lyfter fram filmskapare som har sitt ursprung i regionen. Även visa konst- och poesifilmer. Fri entré för alla med hög tillgänglighet!

Filmfestivalen anordnas under Fringe-festivalen!

Kultivera stödjas av:

© 2020 by Kultivera