Untitled copy.png

Teckenspråkspoesi!

Vårt språk speglar våra unika olikheter.

Med teckenspråk blir poesi dramatisk och levande, inte svår och tråkig.

Jag hör inte bara vad du säger, jag känner vad du menar.

Team.jpg

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Image by Eyestetix Studio

Vi kommer turnera med workshops, digital workshop gör teckenspråkspoesi tillgängligt för alla i landet.

I Stockholm anordnar vi studiecirklar för dig som är mindre van vid teckenspråk.

I november gör vi en föreställning på Riksteatern i Hallunda.

Image by Giulia May

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.