top of page

Scenkonst

Dans är en del av vår verksamhet. Här jobbar vi med kulturresidens för professionella dansare från hela världen och anordnar dansresidens. Allmänheten får ta del av dans genom klasser, workshops, föreställningar och andra evenemang. 
Residens Dans

Ett två-veckors residens med fyra deltagare och en internationell curator/koreograf - Embodyment Distance. Under dansresidenset kommer en curator/koreograf jobba med fokus på dansutveckling. En undersökande process för att hitta nya lösningar, innovativa och skapa nya sammanhang för konstnärlig produktion. Dansresidenset ger en möjlighet för deltagarna att utveckla nya idéer för internationella samarbetsprojekt och bygga vidare på deras samlade kompetens och erfarenhet för att hitta nya arbetsmodeller.

 
Övriga projekt Dans

Skapande Rörelse: Ett dansprojekt för barn och ungdom där flera olika dansare från olika inriktningar möts i olika konstellationer och håller workshops i skolor som ska resultera i en gemensam föreställning. Syftet är att vidga kunskap om dans från olika kulturer och integration.

Dansworkshopar/dansveckor: Ett flertal dansworkshopar anordnas för att stärka upp bredden och kunskapen i dans i Tranåsområdet.

Modern dans: Hemvändande och nyanlända dansare med modern dans som specialitet med sikte på barn och ungdom samt integration i en workshop planeras.

Arabisk dans: Med hjälp av dansare och koreografer på flykt har vi som syfte att ta tillvara på deras kunskaper och ge fler möjlighet att tillgå arabisk dans som ger fysisk aktivitet, samhörighet och glädje samt inblick i den arabiska kulturen. Workshops och regelbundna klasser har pågått sedan våren 2016 med integration som huvudmål och fortsätter så länge det finns underlag till det.

Mångkulturell dansteater: Under hösten 2017 etableras en dansteatergrupp med personer från olika länder. Vi planerar att sätta upp en dansteaterföreställning under våren/sommaren 2019, med bland annat den gruppen samt tillsätta grupper som jobbar med t.ex. scenografi, kostym, mask, ljud- och ljussättning och annat som behövs till en föreställning.

bottom of page