top of page

KULTURRESIDENS

Our arts residency program has been running since 2013 under the theme, Connecting Creativity, and during that time has received, writers, activists, playwrights, curators, performers, artists, dancers, photographers and illustrators. We have welcomed people from, Sweden, France, Bangladesh, England, Georgia, United States, Italy, Finland, Canada, Scotland, Turkey, India, Portugal, Hungary, Argentina, Germany, Wales, Poland, Mexico, Japan, Belgium, Hong Kong, Syria, Egypt, Serbia, Uganda, Denmark, Iran and Ireland. To date we have had over 20 cultural workers return at least once to continue working on works started in the residency.

 

De professionella kulturutövarna kommer för det mesta till Kultivera på kulturresidens. Vi har 4-5 kulturresidens per år med olika inriktningar med 4-5 deltagare från olika delar av världen. Det kommande året har vi inriktningar på samtidskonst, litteratur och dans. Residensen ger en möjlighet för deltagarna att utveckla nya idéer för internationella samarbetsprojekt och bygger på deras samlade kompetens och erfarenhet för att hitta nya arbetsmodeller.

bottom of page