top of page
Litteratur är en del av vår verksamhet. Här jobbar vi med kulturresidens för professionella författare och skribenter från hela världen. Allmänheten får ta del av litteratur genom Pilsnerpoesi, Fringe-festivalen,  workshops och andra evenemang. Så här såg det ut under 2019:
Residens Litteratur

International Literary Residency genomförs under tre veckor. Det har plats för fem författare och en curator. Verksamheten är under den åtta dagar långa at the Fringe-festivalen riktad mot samhället där författarna verkar som ledare för workshops eller framträder. Övrig tid ägnar författarna åt att arbeta med sina verk

”Fringe-festivalen”

En gång per år genomför vi en festival – at the Fringe – som brukar hålla olika teman och mest vara fokuserad på litteratur och poesi. Från 2019 kommer vi att bredda festivalen med dans och i framtiden inkludera alla våra verksamhetsområden. Festivalen genomförs första veckan i juli 2019. Läs mer här!

Övriga projekt Litteratur

Poetry Slam Jkpg Region: Poetry slam är en tävling i scenpoesi där poeter framför sina egenskrivna texter och bedöms av publiken. Svenska Mästerskapen i Poetry Slam är en årlig tävling i scenpoesi som samlar poeter från hela regionen för att slåss om att bli Sveriges bästa estradpoet. Runt om i landet pågår under året tävlingar för att ta fram de fyra bästa scenpoeterna i respektive region - från Norrbotten till Skåne. Kultivera ska hålla i deltävlingen i Tranås.

Young Writers Lab (ungdomar): Young Writers Lab är ett internationellt samarbete i kreativt skrivande mellan regionala, internationella författare och svenska ungdomar. Med hjälp av Skype ska författarna, trots det stora geografiska avståndet, göra dramaövningar och skrivaktiviteter med ungdomar från regionen.

Platsens författare (ungdom o vuxen): Författaren som är i början av sin karriär ska vistas på en litterär plats som ska fungerar som utgångspunkt för hens litterära skapande. Piratens groggveranda i Tranås skulle kunna tjäna som en sådan plats. Det här skänker uppmärksamhet både till de klassiska författarna och till ”platsens författare”. Det skrivna kan vara både författarens eget verk, i andra fall verser till människor som ber om att författaren ska hjälpa dem att skriva. Lokala skribenter kan komma in till författaren med sina verk för bedömning och författaren själv får utrymme att skriva.

Pilsnerpoesi (mötesplats): Pilsnerpoesi innebär att alla som vill får vara med och läsa egna eller andras texter. Pilsnerpoesi (Poems and Pints) har sitt ursprung i Carmarthen, västra Wales och syftet är att avdramatisera poesin och flytta den närmare människan i en avdramatiserad miljö på en pub eller lokal restaurang. Här bidrar Kultivera med marknadsföring, administration och gage till inbjudna författare/poeter.

Ordet i Centrum (mötesplats): Tillsammans med Henry Bronett, Etnografiska museet i Stockholm anordnar Peter Nyberg Ordet i Centrum. Vi bjuder in människor som vi tycker är intressanta inom sfärerna konst, poesi, författarskap, kunskap, dans, musik och låter dem framträda under tio minuter. Bland andra har Anna Hallberg, Elisabeth Olsson Wallin, Helene Lööw, Jenny Wrangborg, Thomas Tidholm, Eva Runefelt, Peter Strang och (Clownen) Manne Klintberg besökt oss.

Passion for Words (kunskap): I Passion for Words intervjuas författare inför en publik i ett 45-60 minuter långt samtal om litteratur med avbrott för uppläsningar av de egna verken. Här bidrar Kultivera med film- och redigeringsarbete och gör dem tillgängliga på internet.

Litterära Hem (nätverk): Kultivera ingår i nätverket Litterära Hem skapat av Regionbiblioteket för at utveckla litteratur som konstform i regionen.

Krispiga Kaskader (tävling): Poesitävlingen Krispiga Kaskader hålls varje år, juryn består av svensklärarna på Holavedsgymnasiet. Tio dikter kommer att tas ut och publiceras i en vinnarantologi tillsammans med tio dikter från gymnasiets spår i tävlingen. Alla vinnardikter kommer att illustreras och formges av gymnasiets elever. Vid en prisceremoni kommer gymnasiets estetelever att gestalta vinnardikterna och en vinnare koras med blommor och 1000 kronor.

Författare i Sommenbygd: Med över 70st författare som har bott och verkat runt sjön Sommen. För fem år sedan började vi samla information om dessa och resa runt i kommunerna för att intervjua författare och människor som visste mycket om dem. Syftet är tredelat. Att skriva helsidor i Tranås Posten, göra en serie böcker av texterna och berätta om författarna.

bottom of page