Letters

 

Punkbrevsprojektet är ett gemensamt och kollaborativt svar från en grupp konstnärer från Wales, Serbien, Kroatien och Sverige, på det så kallade “punkarkivet”. Resultatet kommer baseras på undersökningar av arkivet och ska även ta dagens punk och dess betydelse i beaktande. Projektets syfte är att lyfta fram de positiva krafterna och värderingarna från dåtidens DIY-kultur till dagens unga publik och detta ska ske genom internationella evenemang (utställningar och seminarier). Konstnärernas enskilda verk öppnar upp för vidare diskussioner som baseras på en gemensam värdestruktur, och projektet kommer även omfattas av ett konstresidens i Tranås.

Internationellt definierades punkens andra våg absolut av DIY-etiken. Som en grupp konstnärer som inte var inblandade i rörelsen på 1980-talet, försökte Denkovic, Frantal, Williams och Holm finna punkens själ i brevens innehåll som finns på arkivet.

Konstnärernas intresse för brevskrivarna, den samtida miljön, och sökandet efter fler brev och personerna bakom dessa, lockade dem snabbt närmare punkkulturen, postpunken, dagens punkscen och dess personligheter. De varierande övertygelserna och värderingarna är viktiga. Fråga vilken punkare som helst vad punk stod eller står för, och svaren skulle bli mycket skiftande. Ironiskt nog om du ställer samma fråga till folk utanför scenen skulle du, kanske något överraskande, få likartade svar.

 

När man undersöker ett projekt med multikulturella skärningspunkter är det viktigt att framhålla skillnader såväl som likheter. Ingen annanstans är detta tydligare än hos Milica Denkovic och hennes konstnärliga arbete, vars fantastiska porträtt fångar personens sanna natur i ögonblicket. Men via digital kollage-teknik lyfter hon även fram personligheten på ett djupare plan, genom att addera lager av visuella bilder som representerar karaktärens intressen.

Ett exempel på att arvet från punkens DIY-etik förs vidare även inom konsten är arbetet som görs av Irena Frantal. Frantals engagemang för bokens betydelse som en artefakt är ett uttryck för hennes kreativa integritet och i jämförelse med massmedia och förlagsindustrin påminner hennes arbete om punkens antikommersiella värderingar. Hon arbetar med befintligt material och ska inom det här projektet producera vackra böcker som kommer finnas i kassettfodral. Irena kommer skapa en installation där hon återger sin tolkning av punkens själ.

 

För Martin Holm är de skilda men tydliga politiska och sociala omvälvningarna som skedde i olika länder under 1980-talet av särskilt intresse då ungdomar inom punkrörelsen runt om i världen delade så mycket värderingar, kulturellt och socialt. Fanzinens bildspråk är vad som intresserar Holm som konstnär, och genom att använda punkens kollage-estetik strävar han efter att skapa ett universellt fanzine; ett fanzine som via bildspråk skapar en sammanhängande berättelse.

Brevens personliga innehåll, både vad gäller relationer och vidare sociala och politiska perspektiv, ger Dominic Williams möjligheten att skapa poetiska framställningar. Dessa dikter skiftar i stil, flera bär spår av punken och presenteras som en del av projektet både som skrivna dokument och framträdanden som hyllar de varierande punkstilarna.

Kultivera stödjas av:

© 2019 by Kultivera