top of page
“Fur” Residency and exhibition (27 July 2018 – 26 August 2018)

“Fur” Residency and exhibition (27 July 2018 – 26 August 2018)

In connection to the “European Cultural Heritage year 2018” Tranås municipality and Kultivera are runing a themed artistic residency programme and exhibition using the cultural heritage of Tranås – a small town in Småland with approximately 19 000 inhabitants, as a focal point.

The project will focus on creating contemporary art in response to the Working Life Museum in Tranås called Pälsmuseum (Fur museum).

Tranås was renowned for its thriving industrial fur production during the 1890s to about 1980 but the industry turned out to be too expensive as the fur traders couldn’t compete with much cheaper synthetic garments. Fur production today is mainly located in China, where there are no legal penalties for poor animal husbandry.

 

The artists that shall be partisipating in the show are:

Freya Gabie är uppväxt i sydvästra England och har studerat skulptur på Chelsea College of Art och Royal Art Collage. Hon är intresserad av det intima och det omedvetna utbytet mellan människor, föremål och deras miljö. Hennes praxis är platsspecifik och hon fokuserar på samband och utbyten med fokus på platsens historia, dess berättelser och de föremål hon hittar där. I sitt arbete har hon upptäckt förgänglighet och isolering men hon har också kunnat framhäva förbindelser vi delar med vår omgivning och med våra medmänniskor som ofta lämnas outtalade och förbisedda.

 

Gabies arbete befinner sig i gränslandet mellan poesi och dokumentation, det surrealistiska och det verkliga: Jag återberättar historier och tar dem från det vardagliga till det romantiska och sublima, från stora strävanden till milda gester, säger Gabie.

 

Nick Kozak kommer från Toronto, Kanada och är en frilansfotojournalist som arbetar med samhälls-och identitetsfrågor, deras oskiljaktighet och konstanta förändring. Han har utforskat samhällen som är marginaliserade och i vilka man har utvecklat nya sociala utrymmen på grund av nödvändighet eller behov av att omdefiniera en kollektiv identitet. Hans nyfikenhet kombineras med en intensiv blick, känsla och önskan om en större social medvetenhet. Genom att vårda sina relationer och lägga stor vikt på att lära av de människor han fotograferar skapar han intima och informativa bilder.

 

Kozak har haft utställningar i Kanada, Storbritannien, Kina, Polen, Bangladesh och USA och han har arbetat med redaktioner som Toronto Star, Macleans Magazine, Toronto Life, Postmedia, Report on Business Magazine, University of Toronto Magazine, BBC Travel, La Presse och Toronto Community News.

 

The exhibition will be curated by Katarzyna Pagowska from Kultivera and Sofia Östlund from Tranås municipality and will be on view in Eriksbergs museum.

bottom of page