top of page
Freya Gabie

Freya Gabie

Freya Gabie är uppväxt i sydvästra England och har studerat skulptur på Chelsea College of Art och Royal Art Collage. Hon är intresserad av det intima och det omedvetna utbytet mellan människor, föremål och deras miljö. Hennes praxis är platsspecifik och hon fokuserar på samband och utbyten med fokus på platsens historia, dess berättelser och de föremål hon hittar där. I sitt arbete har hon upptäckt förgänglighet och isolering men hon har också kunnat framhäva förbindelser vi delar med vår omgivning och med våra medmänniskor som ofta lämnas outtalade och förbisedda.

 

Gabies arbete befinner sig i gränslandet mellan poesi och dokumentation, det surrealistiska och det verkliga: Jag återberättar historier och tar dem från det vardagliga till det romantiska och sublima, från stora strävanden till milda gester, säger Gabie.

bottom of page