top of page

Samtidskonst

Samtida konst är en del av vår verksamhet. Här jobbar vi med kulturresidens för professionella konstnärer från hela världen. Allmänheten får ta del av samtida konst genom utställningar, workshops och andra evenemang. 
 
Residens Samtidskonst

Ett fem-veckors residens med fem deltagare och en internationell curator.  Ett samtidskonstresidens, med temat ljud och ljus, där konstnärer från hela världen får chansen att skapa, bo och verka tillsammans eller var för sig. Residenset är i samarbete med Tranås kommun. Under tiden på residenset har de flesta konstnärerna varit väldigt måna om att ha interaktion med lokala befolkningen och konstnärer genom workshops, pop up-galleri, tävlingar, talks och presentationer. Samt att leverera ett antal workshopar för inspiration och bredda kunskapen inom konst. De konstnärer som rekryteras till detta kommer att få speciella mål att uppnå. En konstnär får ställa ut i stadshuset och de andra konstnärerna ska jobba med olika teman och att använda biblioteket som studio.

Projekt och övrig verksamhet Samtidskonst

LEGACY är ett konstnärligt samarbete för att skapa internationellt och interkulturellt utbyte kring frågan flerspråkighet och hur språk påverkar vår kultur. Språk trär igenom vårt samhälles kulturer från hällristningar till dataskärmar, från raggare till invandrare, från sportälskare till hip hoppare och är ett införlivande av vår gemensamma upplevelse. I dagens samhälle är ett betydande antal personer flerspråkiga på grund av sina föräldrar, sin kulturella bakgrund, förflyttning, invandring eller utbildning. LEGACY ska använda flerspråkighet som ett verktyg för att undersöka samhällets gemensamma upplevelser, och hur ord, språk och tecken/symboler påverkar vårt kulturella och sociala vardagsliv genom forskningsbaserade experimentella offentliga och deltagande konstverk placerade på plats i Tranås. Projektet är relevant för Kultivera genom teman Time and Space och Connecting Creativity.

LETTERS-Projektet är ett arbete som syftar till att visa på betydelsen av dialog och kommunikation via sin passion. Genom brevskrivning fick punkrockare i Tranås på 80-talet kontakt med människor runt om i världen och utbytte därigenom tankar, idéer och information långt innan internet och sociala mediers genombrott. Dessa brev har bevarats och betraktas ha ett stort värde för eftervärlden av folkrörelsearkivet som ska digitalisera de hundratals breven från över 35 länder. Inbjudna samtidskonstnärer ska använda arkivet som utgångspunkt och reagera på subjektiva och objektiva betydelser runt punkkulturen i ett interkulturellt perspektiv, som kan komma att bli experimentella konstverk. LETTERS-projektet placerar det lokala perspektivet i ett större sammanhang. Trots den smala nischen som undersöks finns ett större allmängiltigt intresse, med tanke på det stora kulturella kommunikations-utbytet över flera kontinenter.

bottom of page