top of page

Unbearable Error

Unbearable Error är namnet på ett band som har sitt ursprung i projektet Letters. Letters uppkom efter att några äldre punkare berättat om den förhållandevis lilla punkscenen på 1980-talet. Hur kontakter uppstod och hur scenen och dess nätverk växte fram genom bland annat brevväxling. Detta var något som intresserade Kultivera och i samarbete med Lars Östvall på Jönköpings läns riksarkiv togs initiativet till ett konstnärligt projekt som startade 2019. Från början var det ett projekt med tre deltagare; samtidskonstnärerna Milica Denkovic, Irena Frantal och Martin Holm samt curatorn Dominic Williams. där de skulle undersöka kommunikationen inom punkscenen. Efter att ha studerat hundratals brev, fanzines, flyers, affischer och annat material skulle konstnärerna reagera på materialet de gått igenom.


Arbetet mynnade ut i ett fanzine, en kassettbok och fotokonst och projektet kommer också ges ut i bokform. Under arbetets gång lärde man känna punkare som tillhandahöll material till Letters, och där någonstans uppstod idén att låta projektet ta ytterligare ett steg. Detta är någonting som stämmer väl överens med Kultiveras ambitioner att vilja driva verksamheten. En strävan att låta projekt med stor utvecklingspotential växa och utvecklas, samt uppmuntra olika konstnärliga uttryckssätt att korsbefruktas i tvärkulturella möten. Att som i det här fallet låta musik möta ord. Eller snarare; punk möta poesi.


Konceptet är väldigt enkelt; Mikael Karlsson-Wigstrand och Frank Bergsten har gått in i studio några gånger och spelat in grunderna till ett antal nyskrivna låtar. Bas har senare lagts på av Jimmy Karlsson. Alla tre har förflutet i band som Rövsvett och 16 Blåsare Utan Hjärna. Sedan har text lagts på av olika poeter; Magnus Grehn, Joakim Becker, Elisabeth Torres, Milica Denkovic, Dominic Williams och Colm Ó Ciarnáin. Ingen av poeterna har någonsin prövat på att framföra sin lyrik till musik. Allt studioarbete har mixats av Emil Fridlund och Axel Johansson på Brusfabriken.


Man skulle kunna säga att Unbearable Error är en logisk utveckling av Letters. Musiken är en stor del av punken, och flera av de inblandade har varit, och är involverade i punkscenen. Att låta en sådan här möjlighet bara rinna ut i sanden hade varit ganska så obegripligt. Projektet i stort har präglats av en attityd som andats här-och-nu och gör-det-själv, samt genomsyrats av en känsla som kan beskrivas som prestigelös och opretentiös.

Eller med ett annat ord: Punk!
Comments


bottom of page