top of page

Letters

Uppdaterat: 30 mars 2020


Projektet är ett arbete som syftar till att visa på betydelsen av dialog och kommunikation via sin passion. Genom att skicka brev, kassetter och fanzines fick punkrockare i Tranås på 80-talet kontakt med likasinnade runt om i världen och utbytte därigenom tankar, idéer och information. Brevskrivarna var unga människor aktiva i den andra punkvågen som använde sin kreativitet och snabbt etablerade ett internationellt nätverk långt innan den digitala eran. Materialet har bevarats och 2018 tog Jönköpings Folkrörelsearkiv emot en låda full av brev från över 35 länder som nu ska digitaliseras.

Inbjudna samtidskonstnärer ska använda arkivet som utgångspunkt och reagera på subjektiva och objektiva betydelser runt punkkulturen i ett interkulturellt perspektiv, som kan komma att bli experimentella konstverk.

LETTERS-projektet placerar det lokala perspektivet i ett större sammanhang.Trots den smala nischen som undersöks finns ett större allmängiltigt intresse, med tanke på det stora kulturella kommunikations-utbytet över flera kontinenter.

Projektet är viktigt på grund av det arkiverade materialet, både det skrivna och det ljudbaserade, och dess kommunikativa kvalitet. Konstnärerna kommer undersöka arkivet, utforska mönster och presentera konst baserat på dessa aspekter. Arkiven kartlägger punk-eran genom brevväxling, kassetter och upplevelser, visar utvecklingen av kulturen och dess effekt på sociala klasser. Konstnärerna kommer undersöka hur musiken användes som gemensamt språk, hur miljön kring musiken förändrats genom tid och rum, hur människor från småstäder och periferin via musik och kommunikation vidgade sina perspektiv.

Projektet ska belysa ett internationellt och interkulturellt utbyte som visas upp i arkivet. Man kommer att använda arkivet som underlag för att undersöka gemensamma nämnare mellan människor från skiftande kulturer och bakgrunder och hur liknande subkulturer kunde uppstå på så vitt skilda platser och ska presenteras i bland annat utställningar i Sverige, Storbritannien, Kroatien och Serbien.


bottom of page