top of page

Waterghost 2017 - 2018

Waterghost är en improvisationsmetod för att utveckla kreativitet och konstnärskap. Kultivera arrangerar detta projekt tillsammans med Regionen Jönköping som ett integrationsprojekt för asylsökande eller nyanländ kulturutövare. Där konstnärliga och kreativa processer kan växa, utvecklas och i samarbete med andra samt börja bygga professionella nätverk

PROJEKT 2017
Waterghost är en improvisationsmetod för att utveckla kreativitet och konstnärskap. Vi arrangerar detta projekt tillsammans med Regionen som ett integrationsprojekt för asylsökande eller nyanländ kulturutövare. Där konstnärliga och kreativa processer kan växa, utvecklas och i samarbete med andra samt börja bygga professionella nätverk. Metoden ger möjlighet att utforska konstnärliga område i okonventionella riktningar. Kulturutövarna inspireras till att hitta sin sanna konstnärsnatur med olika improvisationer och feedback. Jamie Sturrock som är en skotsk ljudkonstnär, artist och regissör är det kreativa ledaren. Waterghost blir också en föreställning tillsammans med andra kulturutövare.

RESULTAT:

FILMEN
Waterghost Filmen: Redovisningen av Waterghost 1 genomfördes som en filmproduktion under sommaren 2017. Fram till dess jobbade gruppen som deltog i Waterghost 1 tillsammans. Under hösten fortsatte vi med nya workshops som riktar sig till kulturutövare inom sektorn "spoken word" som t.ex. poeter, författare, journalister, rappare och sångare.

Sammanlagt var det 10 kulturutövare som deltog i projektet i januari och februari 2017. Gruppen fortsatte att träffas och jobbade fram idéer till arbete med ett filmdokument.

​Det har varit en lång process att komma fram till ett gemensamt manus. Vi filmade sommaren 2017! Det spännande resultatet visades under Fringe-festivalen - 1-8 juli i Tranås som en teaser. Det slutliga resultatet blev tillgängligt december 2018 .


BOKEN
Waterghost Boken: Redovisningen av Waterghost 2 genomfördes som en bokproduktion under hösten/vintern 2017 med en beskrivning av arbetet och som en metodbok i kreativ utveckling.

Sammanlagt var det fyra kulturutövare som deltog i projektet i september 2017. Gruppen har fortsatt jobba med metoden som testas om den kan fungera i studiecirkelformat.

Boken som kom att innehålla metodbeskrivning, övningsuppgifter, samt dokumentation över workshoparna 1 och 2 som hållits under 2017. Den finns tillgänglig här.

bottom of page