top of page

RAMP

Litteraturcentrum >kvu och Kultivera utvecklar nu ett treårigt projekt för att ge röst och plats åt fler på en inkluderande hybridscen. Vår hybridscen är uppbyggd digitalt i Zoom med optimal tillgänglighet i åtanke, självklart åtkomlig och användbar var man än finns i världen.

När, eller om, kraven på social distansering inte längre finns kan scenen komma att anpassas för att även finnas till fysiskt.

Vi vill uppmuntra kreativa uttryck som med hjälp av språkets kraft speglar våra unika olikheter. Våra deltagare lever med en funktionsnedsättning eller funktionsolikhet, synlig eller osynlig. I RAMP:s verksamhet är variation det vanliga.

Projektet vänder sig även till ungdomar (<26 år) som vill utveckla sina språkliga uttryck.

Genom workshops, lektionstillfällen, professionell handledning och nytänkande metoder utforskar vi estradpoesi/ spoken word och ges möjlighet att framföra dikter, texter eller språkliga uttryck. Du kan också låta bli att dela dina alster med någon och inte framträda alls. Kanske vill du uppträda anonymt, eller vill att någon annan läser det du skrivit. Det kan också vara så att du vill dela något du inte själv skapat.
Vi ska erbjuda ett kreativt och kravlöst utrymme, där det egna uttryckssättet kan utforskas och utvecklas. Alla accepteras och medverkar på sina egna villkor.

Ingen ska behöva känna sig ofrivilligt exkluderad i den kreativa processen eller i möjligheten att framträda.

Det är på tiden att ge fler plats på scen. En inkluderande och öppen scen behövs.

Estradpoesi är det svenska ordet för Spoken word.

Det är en benämning på muntlig litteratur.
En dikt, en vers, en text eller ett berättande som framförs muntligt inför en liten eller större grupp åhörare.
Det finns estradpoesi och spoken word som har ett politiskt budskap, som är poetisk, personlig, känslofylld eller komisk.
En del rimmar och en del rimmar inte. Ibland rimmar det nästan.
Det finns också sådan som inte låter som någonting du hört förut!

Poetry slam är namnet på en tävling i estradpoesi och spoken word.

För information och anmälan, kontakta mig Karin Althén,
projektutvecklare på Kultivera.
Har du frågor om anpassningar och tillgänglighet, välkommen att kontakta mig!

karin@kultivera.nu 0737-313217

Ett samarbete mellan Litteraturcentrum >kvu, Kultivera och Write4Word med stöd av Kulturrådet, Region Jönköpings län, Tranås kommun och European Cultural Foundation.

bottom of page