top of page

Legacy 2019

Legacy var ett tvärvetenskapligt forskningsbaserat offentligt konstprojekt som hölls mellan mars-december 2019. Kultivera gav tre internationella konstnärer; Stine Marie Jacobsen (Danmark), Meira Ahmemulic (Sverige) och Takuji Kogo (Japan), uppdraget att skapa konstverk som behandlar ämnen som språk och tvåspråkighet och undersöka hur språk påverkar vår kulturella historia. Konstnärerna använde flerspråkighet som ett sätt att undersöka människors gemensamma upplevelser av hur ord, språk, tecken och symboler påverkar våra liv, kulturellt och socialt.

Varje konstnär utforskade olika aspekter av språkfrågan. Stine Marie Jacobsens verk Hemkomstens Topologi använde sig av konstnärliga sätt att skapa olika inlärningsmetoder och utveckla minnesövningar. Under arbetet samarbetade hon med läraren Anna Gkrimpa som arbetar på Vux Tranås och med elever på SFI Tranås som deltog i hennes projekt. Det producerade ljudverket installerades först på skolan i augusti 2019 och gjordes sen tillgängligt och möjligt att ladda ner för vem som helst. Meira Ahmemulics arbete består av forskning om folkförflyttning, migration, klass och språk. Hon själv är uppväxt i en flerspråkig familj i ett område tillhörande “miljonprogrammet”. Genom hela sin karriär har hon utforskat miljonprogrammets olika aspekter. Här har hon undersökt Stoeryd från ett mångfaldsperspektiv vad gäller klass, immigration och rasism som mynnar ut i en fi lminstallation. I samarbete med bostadsföretaget Hembla kommer hennes verk installeras och visades oktober 2019. Sista verket att ställas ut är Takuji Kogos “Comics” i december. “Comics” är en installation i två delar. Den ena är en serie av videor som under ett år kommer att visas i ett skyltfönster på Storgatan, kontinuerligt uppdaterade av konstnären. Installationens andra del är en serie på sex filmer som visas på Kultivera och beskriver hur språk representerar olika former av önskemål och begär och som verktyg för konsumism, reklam och propaganda.

Stine Marie Jacobsens verk Hemkomstens Topologi använde sig av konstnärliga sätt att skapa olika inlärningsmetoder och utveckla minnesövningar. Under arbetet samarbetade hon med läraren Anna Gkrimpa som arbetar på Vux Tranås och med elever på SFI Tranås som deltog i hennes projekt. Det producerade ljudverket installerades först på skolan i augusti 2019 och gjordes sen tillgängligt och möjligt att ladda ner för vem som helst.

Meira Ahmemulics arbete består av forskning om folkförflyttning, migration, klass och språk. Hon själv är uppväxt i en flerspråkig familj i ett område tillhörande “miljonprogrammet”. Genom hela sin karriär har hon utforskat miljonprogrammets olika aspekter. Här har hon undersökt Stoeryd från ett mångfaldsperspektiv vad gäller klass, immigration och rasism som mynnar ut i en filminstallation. I samarbete med bostadsföretaget Hembla kommer hennes verk installeras och visas upp den 19 och 20 oktober.

Sista verket att ställas ut är Takuji Kogos “Comics” i december. “Comics” är en installation i två delar. Den ena är en serie av videor som under ett år kommer att visas i ett skyltfönster på Storgatan, kontinuerligt uppdaterade av konstnären. Installationens andra del är en serie på sex filmer som visas på Kultivera och beskriver hur språk representerar olika former av önskemål och begär och som verktyg för konsumism, reklam och propaganda.

Comics av Takuji Kogo (kommande, 2020)

Takuji Kogos verk “Comics” består av sex animerade videor som visar upp propaganda, reklam och gatuskyltar på olika språk från olika platser, som den afrikanska marknadsgatan i Guangzhou, gågatan i Pattaya och Corso i Sicilien. Byråer som annonserar efter utländska hembiträden i köpcentrum i Singapore, annonser för plastikkirurgiska kliniker i Seouls tunnelbana, anslagstavlor för kinetik i Ho Chi Minh City.

Han ska också visa ett verk kallat “Varför har saker konturer?”, ett samarbete med John Miller. Verket kommer visas på en skärm i Kultiveras fönster under ett år, där konstnären fortlöpande kommer uppdatera video-verken.


ENG: Legacy is a collaborative Art project for creating international and intercultural exchange on the issue of multilingualism and explores the way languages influence our culture. Languages penetrate our cultures from rock carvings and pictorial signs to computer screens, from residents to immigrants and assimilate into our common experience.

Legacy is a project on bilingualism and how languages effect our cultural histories. Today a significant number of people are bilingual due to their parents cultural backgrounds, displacement and immigration or education. Although bilingualism in itself is an interesting phenomenon and its possibility is a discussion amongst the scholars; language is a home to many of the people who are displaced, who are feeling estranged and have their ties cut off from a culture that they no longer belong to.

Legacy will use multilingualism as a tool for investigating the common experiences of people and how words, languages and signs / symbols affect our cultural and social life through research-based, experimental, public and participatory works of art which will take place in Tranås.

The project aims at making art accessible to the public and focusing on direct involvement of the audience. Three selected artists will explore Tranås and produce artworks that are either in public places or works that are interactive and comment on the idea of bilingualism or inclusion.

The project focuses on "inclusion" and "welcoming" rather than "assimilation" or "integration". The aim is to include young people in Tranås and new comers who learn a new language it aims to remove the language barrier and include the local population.The idea of showing artworks in unconventional places to increase accessibility and create a sense of curiosity and thinking for young people. Artists coming from different ethnic backgrounds will work in different artistic segments and include the local youth in their projects.

Curated by Seher Uysal and Organized by Kultivera with support from Kulturrådet, Tranås Kommun and Region Jönköpings Län.

Artists:
- Stine Marie Jacobsen
- Meira Ahmemulic
- Takuji Kogo

Go to the project homepage for more details LEGACY PROJECT www.legacyproject.se

bottom of page