top of page

KonstRazzia 2017 - 2018

"Ett samarbete mellan Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Kultiveras residensprogram"

KONST>RAZZIA är namnet på Region Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet. Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk mellan länets olika gymnasie- och folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild och form och att bidra till att eleverna får konstupplevelser.

KONST>RAZZIA äger rum hos Kultivera i Tranas i år som i samarbete med tre av deras internationella residenskonstnärer, kommer att driva en sommarskola i samtidskonst för några av länet konststuderande. Syftet med projektet är att ge elever möjlighet att handledas, lära känna och inte minst inspireras av unga och aktiva internationella konstnärer i en spännande miljö!

Konstrazzia nov 2017
Årets upplaga av Konstrazzia arrangerades av Kultivera, Tranås. Tillsammans med tre av sina residenskonstnärer drev man ett konstpedagogiskt program för några konststuderande från länet. Konstnärerna var Laura Bianco från Italien, Katarzyna Pagowska från Polen och Seher Uysal från Turkiet. Syftet var att ge eleverna handledning, lära känna och bli inspirerade av internationella konstnärer. Projektet bedrevs genom experimentella workshops som fokuserade på teman som narrativa strukturer, perception och misslyckanden. Eleverna kom från tre skolor i Jönköpings län och projektet pågick under flera dagar och helger.

Konstrazzia feb-mars 2018
Konstrazzia utvecklades som ett experimentellt projekt för att ge konststuderande i Jönköpings län möjligheten att få handledning, lära känna och bli inspirerade av internationella konstnärer. Istället för att “undervisa” arbetade konstnärerna med öppna experimentella workshops. Sex skolor deltog i programmet: Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Brinellgymnasiet, LBS Kreativa Gymnasiet, Gislaveds Gymnasium, Sörangens Folkhögskola, Holavedsgymnasiet. Konstrazzia finansierades och utvecklades av Region Jönköping. Konstrazzia 2017/18 i samarbete med Kultiveras residensprogram.

Sommarskola i samtidskonst! 18 - 26 juli 2018
Kultivera i Tranås arrangerade en sommarskola i Sörängens Folkhögskola under en vecka mellan den 18 - 26 juli 2018. Kursen hålls av några av Kultiveras internationella konstnärer och tog upp ämnen som berättande, vardagen, konst i det offentliga rummet, social konst och andra spännande teman. Syften med kursen var att, genom praktiska övningar och personlig konstnärlig ledning ge deltagarna en inblick i samtidskonsten och utveckla det egna uttrycket.


Kursledare
Kursen ledes av Kultiveras konstnärer Laura Bianco (Italien), och Katarzyna Pagowska (Polen) . Utbildningen var ett samarbete med Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och Kultivera’s Artist in Residence program i Tranås.

Laura Bianco gör filmer, videos och konst. Hon arbetar i Milano och hennes arbete har visats på filmfestivaler och på gallerier i Italien och utomlands. Hon är intresserad av videoredigering, att använda sig av funnet material och kollageteknik. Hennes filmer ligger ofta i gränslandet mellan det dokumentära, experimentell film och animation. Hon undersöker berättande och utgår ofta från vardagssituationer.

Katarzyna Pagowska är konstnär verksam i Warszawa och hennes konstnärliga intressen ligger i performance, installationer och foto. Hon producerar ofta sociala projekt i det offentliga rummet. Hon är särskilt intresserad av frågor om identitet, politik och estetik. Katarzyna studerade filosofi på Warszawa Universitet, skulptur på Warsaw Academy of Fine Arts and fri konst på Falmouth College of Fine Arts i England. Hennes arbete har visats i Europa och i USA.

bottom of page