top of page

Sweden is Fantastic

“Skatter är mogna att grävas upp först av fjärde generationen efter nedläggaren.” Sverige är fantastiskt / Svensk folktro (2023) video, 8:56 min av Meira Ahmemulic Om Meira Ahmemulics verk: Sverige är fantastiskt/Svensk folktro


I det här verket hör vi konstnären Meira Ahmemulic berätta om ett brevpapper hon köpte som barn. Kanske minns ganska många det fina, roliga och lite magiska i att köpa brevpapper, helst med någon vacker bild på. Säger man något särskilt till den man skriver till med själva brevpappret? Berättar det något mer än de hälsningar man har, de frågor man skriver och de historier man berättar? Ahmemulics brevpapper hade en naturbild längst upp, berättar hon, ett foto, och texten ”Sverige är fantastiskt”. Var det en beskrivning, var det en slogan? Var det sant? Eller blir det sant om man läser det, om man säger det högt? När jag tittar på det här verket tänker jag att det är en besvärjelse. Besvärjelse är ett gammalt ord. Det har använts åtminstone sedan 1500-talet, säkert innan det. Det är svårt att veta när ett nytt ord föds, och våra ord har också den besvärliga egenskapen att de gärna byter betydelse genom tiderna. Bilderna i verket kommer både ifrån Göteborg, och ifrån trakterna runt småländska Tranås. I de trakterna – i Ydre härad – nedtecknade Leonard Fredrik Rääf mångahanda ting om hur människor levde och vad de trodde på. Till exempel om hur man talade och hur man skipade rätt, om landskapet och om vad man ville påverka med besvärjelser. ”Inga besvärjelseformler äro mäktige att återkalla en förgången tids anda.” Så skrev en av Rääfs samtida, Samuel Grubbe, som var filosof och satt i Svenska Akademien i början av 1800-talet. Kanske var det ett krasst konstaterande – vi kan inte besvärja fram det förflutna – men säkerligen också en slags motstånd mot dåtidens starka konservativa krafter som till exempel Rääf tillhörde. Rääf såg bakåt, mot medeltiden, han ville veta hur folket trodde och trollade. Rääf var också motståndare till tåg och ångmaskiner och annat som bringade snabb förändring. ”Skatter är mogna att grävas upp, först fjärde generationen efter nedläggaren”. Det är ett citat ur Leonard Fredrik Rääfs uppteckningar av folktro som finns med i det här konstverket. En av alla besvärjelser. Vad kommer att finnas att gräva upp fyra generationer efter oss? I videon så läser människor som lever nu besvärjelser från många generationer bakåt i tiden. Vad ville man kunna och uppnå? Att öppna alla lås. Att slippa straff. Att bli trodd även om man ljuger. Visst vore det en dröm? Eller kanske en mardröm. Skulle du gräva en grop formad som en båge, och lägga dig i den för att sikta bättre med ditt vapen? Vem skulle du då träffa? Vad är vi beredda att göra för att bli rika? Eller för att bli älskade? Visst skulle du skära tungan av en orm för att bli älskad? Och kanske har vi alla något att fly ifrån. Sverige är fantastiskt. Finns den folktron än? Sverige är fantastiskt – är den besvärjelsen ännu verksam? Ann Ighe, ekonomihistoriker, skribent, redaktör för tidskriften Ord&BildComments


bottom of page