top of page

Waterghosts egen hemsida


Under början av året startade vi projektet Waterghosts Sweden 2017 tillsammans med den skotske konstnären Jamie Sturrock. Waterghost är en improvisationsmetod för att utveckla kreativitet och konstnärskap. Kultivera arrangerar detta projekt tillsammans med Regionen Jönköping som ett integrationsprojekt för asylsökande eller nyanländ kulturutövare. Där konstnärliga och kreativa processer kan växa, utvecklas och i samarbete med andra samt börja bygga professionella nätverk.

Projektet fortsätter och kommer till sommaren att resultera i en film och en föreställning.

Vi söker fler deltagare som är dansare, skådespelare eller annan typ av scenkonstnär.


bottom of page