top of page

WATERGHOST

Waterghost är en improvisationsmetod för att utveckla kreativitet och konstnärskap. Vi arrangerar detta projekt tillsammans med Regionen som ett integrationsprojekt för asylsökande eller nyanländ kulturutövare. Där konstnärliga och kreativa processer kan växa, utvecklas och i samarbete med andra samt börja bygga professionella nätverk. Metoden ger möjlighet att utforska konstnärliga område i okonventionella riktningar. Kulturutövarna inspireras till att hitta sin sanna konstnärsnatur med olika improvisationer och feedback. Jamie Sturrock som är en skotsk ljudkonstnär, artist och regissör är det kreativa ledaren. Waterghost blir också en föreställning tillsammans med andra kulturutövare.

bottom of page