top of page

PASSION FOR WORDS


Sedan 2014 har Passion for Words varit ett stående inslag på at the Fringe-festivalen. Passion for Words är en del av festivalen där författarna, som är deltagare i gällande års residens, blir presenterade och intervjuade inför publik. I en mindre lokal i intim miljö hålls ett samtal där författaren kan dela med sig av sina erfarenheter av skrivandet.

Varför personen i fråga började skriva, vad berättandet betyder och vad man vill uppnå med sitt skrivande, hur man upplever betydelsen av det skrivna ordet. Samtalet kan få filosofiska vinklingar, det kan bli politiska aspekter eller humoristiska anekdoter. Kort sagt; samtal om litteratur som förhoppningsvis är djuplodande, stimulerande och underhållande.

Under programmets gång görs det också plats för korta avbrott då författarna läser ur sina egna verk och efteråt kan publiken ställa frågor direkt till författaren. Samtalen brukar hålla på i en timme. De första åren presenterades författarna tillsammans i grupp, sedan 2016 har de presenterats var för sig. Antalet författare som medverkat i Passion for Words uppgår till över trettio, och representerar ett flertal länder.

Slutligen bidrar Kultivera med att filma och redigera samtalen och gör dem tillgängliga på internet.

Videos från Passion for Words kan du hitta här: PASSION FOR WORDS

bottom of page