top of page

BARDSEY ISLAND RESIDENCY


Under temat ‘Förenad Kreativitet’ har Kultivera anordnat residens sedan 2013 med konstnärer från flera olika länder inom en mängd olika konstinriktningar. Residensen ger deltagarna möjligheter att utveckla nya idéer och hitta nya arbetsmodeller.

2018 anordnade Kultiveras samarbetspartner Write4word för första gången ett residens som pågick under två veckor på den lilla ön Bardsey Island. Utbytet var ett samarbete mellan Bardsey Island Residency, Kultivera och Kultur och utveckling, Region Jönköpings län. Residenset hölls i Ty Capel, öns gamla kapell och projektledare var Mel Perry. Kultiveras teman användes i residenset som utgångspunkter.

Bardsey Island ligger tre kilometer utanför den isolerade halvön Llyn Peninsula i norra Wales. Ön ligger bara tre kilometer från fastlandet men det utsatta läget vad gäller det våldsamma tidvattnet, den ständiga blåsten från sydväst och de förrädiska strömmarna gör att ön kan vara helt avskuren flera dagar under sommaren, och flera veckor under resten av året. Detta gör att ön endast har fyra bofasta invånare men under sommaren kan antalet komma upp till femtio, tack vare besökande gäster.

Ön är en vallfartsort för besökare då det förutom ett naturreservat anses troligt att ön var en hållplats för vikingarna på vägen mellan nordvästra England och Irland, så det är en viktig plats både ur arkeologisk och arkitektonisk synvinkel.

I Bardsey finns även en fungerande gård där man kan bevittna fåren bli ihopsamlade eller getterna bli mjölkade. Man kan få höra stormfåglarnas spöklika skrin skära genom natten, se den stora kolonin av gråsälar ligga och slöa vid strandkanten, eller hjälpa till med att identifiera fjärilar.

“Kultiveras tre sammanlänkade teman är närvarande på Bardsey och framgick genom residenset. Vi knöt samman öns kreativa själ med våra egna och vävde in det i vår konst: vi tog med oss vår takt och våra platser till ön, och gav sen efter för Bardseys annorlunda rytmer bestämda av isolering, vind och tidvatten. Trots det 21:a århundradets förändringar och stress står öns värden och livsstil fortfarande fast och visar hur vi kan fortsätta leva förbundna med samhällen och vår miljö för en gemensam framtid.”

bottom of page