top of page

YOUNG WRITERS LAB


Young Writers Lab startade 2016 som är ett internationellt samarbete i kreativt skrivande mellan internationella författare nyanlända ungdomar som studerar i Sverige och svenska ungdomar fortsätter även under 2019. Med hjälp av Skype har författarna, trots det stora geografiska avståndet, kunnat göra dramaövningar och skrivaktiviteter med ungdomar från Tranås. Författarna Inês Lampreia från Portugal och Mel Perry från Wales håller i detta.


bottom of page