top of page

Installation: Hemkomstens Topologi


Tänk dig att vandra nerför gatan du växte upp på. Beskriv varje detalj du ser längs vägen. Att helt enkelt föreställa dig det i dina tankar. I början tar dina promenader bara några minuter. Men efter någon vecka eller mer minns du fler detaljer och dina promenader blir allt längre.

Lyssna på inspelningarna: www.aporee.org/maps/projects/toh

Kommer att finnas tillgängligt runt om i Tranås på Konstrakan samt på Kultivera från 24 augusti 2019.

Ett nytt verk och en minnesövning av konstnären Stine Marie Jacobsen 2019. Under våren 2019 besökte Stine Marie Jacobsen den svenska staden Tranås och talade med vuxenstudenter som gick på svensk språkskola om svårigheterna att för första gången lära sig läsa och skriva, och detta på ett helt nytt språk. Samtalen ledde till att hon inbjöd eleverna att delta i en övning som länkar samman det begränsade korttidsminnet med långtidsminnet, som kan lagra obegränsade mängder av information. Genom att stärka banden mellan kort- och långtidsminnet, kanske nya insikter smälter samman med ens barndomskvarter och kultur, både symboliskt och dynamiskt. Hemkomstens topologi visar upp hjärnan mer som ett inställningssystem än en minnesbank. I slutändan kan fantasi och minneshämtning introduceras som pedagogiskt material, en migrants frihet och attityd till lärande - från deltagarens egen kultur.

Projektet är gjort i samarbete med studenter från språkskolan SFI i Tranås och SFI-läraren Anna Gkirmpa, översättarna Shahira Issa, Reza Nikoo, Abubaker Elnajmi, Frank Bergsten, utarbetat av röstskådespelarna Sepideh Khodarahmi, David Gauffin och ljudtekniker Lubo Lovich. Projektet är auktoriserat av kulturföreningen Kultivera och kuratorn Seher Uysal som en del av projektet Legacy; ett internationellt och interkulturellt utbyte som riktar sig mot flerspråkighet och undersöker hur språk påverkar kultur. Stine Marie Jacobsen är en konceptuell konstnär som arbetar med långsiktiga projekt, både deltagande och pedagogiska. Med teman som film, språk, våld och lag, skapar hon performativa experiment med syftet att finna nya perspektiv att kritiskt undersöka ämnen som etik, identitet, kontroll och rädsla. Hon har BFA (filosofie kandidatexamen) från CalArts, the California Institute of the Arts, Los Angeles 2007 och MFA (filosofie magisterexamen) från Kungliga Danska Konstakademin 2009, och 2016 blev hon auktoriserad konfliktlösare och fredsbyggare.


bottom of page