top of page

LEGACY projektet


Legacy är ett kollaborativt konstprojekt i syfte att skapa internationella och interkulturella utbyten som ska behandla flerspråkighet och utforska hur språk påverkar vår kultur. Från tecken och bilder ristade i sten till dataskärmar, från bofasta till immigranter, skär språket genom våra kulturer och införlivas i vår gemensamma vardag. Legacy är ett projekt som handlar om tvåspråkighet och hur språk påverkar vår kulturella historia. Idag är ett stort antal människor tvåspråkiga på grund av föräldrarnas bakgrund, förflyttningar och immigration eller utbildning. Även om tvåspråkighet i sig är ett intressant fenomen och dess möjligheter en fråga värd att ta upp för akademiker; språk är ett hem för de människor som tvingats flytta, som känner sig främmande i sin nya miljö och fått sina band avskurna från den kultur de inte längre tillhör. Legacy kommer använda flerspråkighet som ett verktyg när man undersöker människors erfarenheter och hur ord, språk och tecken / symboler påverkar våra liv, kulturellt och socialt. Detta görs genom forskningsbaserad, experimentell, offentlig och deltagande konst som kommer äga rum i Tranås. Projektet syftar till att göra konst tillgänglig för allmänheten och fokuserar på publikens direkta medverkan. Tre utvalda konstnärer kommer utforska Tranås och skapa konstverk i offentlig miljö eller också verk som är interaktiva och som kommenterar begreppen tvåspråkighet eller integration. Projektet fokuserar mer på “inkludering” och “välkomnande” än “assimilering” eller “integration”. Syftet är att inkludera unga människor och nyanlända i Tranås som lär sig ett nytt språk och få bort språkbarriären och inkludera den lokala befolkningen. Idén att visa upp konstverk på ovanliga platser är för att öka tillgängligheten och skapa en nyfikenhet och väcka tankar hos unga människor. Konstnärer med skiftande etnisk bakgrund kommer, tillsammans med ungdomar från trakten, arbeta med varierande konstnärliga projekt.

Gå till projektsidan här: LEGACY

bottom of page