top of page

I’d prefer not to


Författaren som väljer att inte….. Kultivera har bjudit in Sine Ergün årets EU Litteraturpristagare till Tranås för att genomföra första delen av ett projekt i fyra delar, ”I’d prefer not to”, baserat på Herman Melvilles bok, Bartleby, the Scrivener.

Sine Ergün är en författare från Turkiet som med hjälp av samtidskonstnären Sana Ghobbeh från Iran ska genomföra ett performativt projekt där man vill ifrågasätta handlingsvärdet genom att uppleva full förnekelse av livets dagliga skyldigheter. Sine imiterar hur Bartleby vägrade att arbeta och följa order. I och med att vi definierar oss genom våra handlingar, försöker författaren att uppleva det som finns kvar efter icke-handling, "det väsentliga".

Mellan den 17 och 24 september på Kultivera residens i Tranås är Sines föreställning öppen för allmänheten att delta i. Anvisningarna för deltagandet är enkla; man kan gå och sitta med henne en stund under hennes sjudagarsexperiment och göra ingenting.

Under det experimentella projektet ska Sana Ghobbeh, en iransk konstnär, dokumentera processen och utifrån den observationsprocess, skapa en utställning i Bryssel Belgien, som ska vara fas två av projektet.

Här följer en kort genomgång av de sista två faserna av projektet:

3. Antologi på ”författare av No”

Författare som vägrar att skriva kallas författare med Bartleby Syndrome eller Writers of No. Denna antologi ska samla de sista manuskript av tretton författare som har bestämt sig för att sluta skriva och ska publiceras via Turkiet.

4. Utställning av ”författare av No”

Tretton konstnärer kommer att bli ombedda att skapa ett konstverk inspirerade av de sista texterna av författare av No. Syftet med utställningen är att återskapa händelsen hur författaren bleknar. Utställningen ska avslöja en tolkning av de sista texterna som författare av No skrev.

Målet med Kultivera är att skapa en mötesplats som ansluter kreativitet, skapar utbyten och utveckling - mellan någonstans och ingenstans - genom aktiviteter i samtida konst, litteratur, dans och film.

bottom of page