top of page

Kultiveras verksamhet


Målet med Kultivera är att skapa en mötesplats som sammankopplar kreativitet som ger utbyten och utveckling - mellan någonstans och ingenstans - genom våra verksamheter inom samtidskonst, litteratur, dans och film.

Inom alla våra verksamhetsområden jobbar vi med professionella kulturutövare och amatörer. Fokus är de professionella där vi låter amatörerna och allmänheten ta del av kulturen i form av workshops, klasser, föreställningar, utställningar, publikationer etc.

De professionella kulturutövarna kommer för det mesta till Kultivera på kulturresidens. Vi har 4-5 kulturresidens per år med olika inriktningar med 4-5 deltagare från olika delar av världen. Det kommande året har vi inriktningar på samtidskonst, litteratur och dans. Residensen ger en möjlighet för deltagarna att utveckla nya idéer för internationella samarbetsprojekt och bygger på deras samlade kompetens och erfarenhet för att hitta nya arbetsmodeller.

Nätverksbyggande är centralt i verksamheten både för Kultiveras i sig och den enskilde kulturutövaren. Vi jobbar aktivt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med olika nätverk. Den enskilde kulturutövaren har möjlighet att skapa sina egna professionella internationella nätverk genom sina deltaganden på kulturresidensen. När kulturutövaren varit på ett kulturresidens har de även möjlighet att komma tillbaka och jobba med sin konst i mån av plats då ofta oväntade möten och samarbeten uppstår.

Resultat som kan komma ur de olika verksamhetsområdena, som allmänheten får ta dela av, är olika typer av produktioner som utställningar, publikationer och föreställningar.


bottom of page