MEIRA AHMEMULIC

April 15, 2019

 

 

Meira Ahmemulic (1974) är en konstnär och författare. Hon har en magisterexamen i samtidskonst från Konsthögskolan Valand, Göteborg. Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i hennes arbete. I många av hennes verk har hon koncentrerat sig på arbetstagare från den första generationen av invandrare och deras barn och barnbarn, alltså andra och tredje generationen invandrare. Hon hämtar ofta inspiration från sin uppväxt i Göteborgs förort Angered och motsägelserna i det svenska samhället vad gäller klass, språk, invandring, arbete och rasism. I flera av hennes verk återvänder hon till det svenska språket och hur det används för att hålla människor utanför det “svenska samhället” och “svenskheten”. Videon “One language needs to win” (2016) beskriver hur unga människor i förorterna vänder sig emot det svenska språket, precis som det vänds emot dem.
Meira Ahmemulic är också verksam som författare och har publicerat flera uppsatser i tidskrifter som Ord&Bild och Glänta, liksom boken City of Names (Glänta).

 

LÄS MER HÄR:

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

October 14, 2019

October 14, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Kultivera stödjas av:

© 2019 by Kultivera