top of page
ramp-svart.png

 

Projektet "RAMP Teckenspråk!" kom till för att det fria ordet inte bara är till för de språk som hörs.

Teckenspråkigas kulturuttryck och samhällsperspektiv är nödvändiga om mångfald och inkludering ska vara ett ledord i kulturutövning.

"Spoken word" är en form av artistisk poesi framförd inför publik, ofta med samhällskritik och alltid med mycket inlevelse. 

Muntlig litteratur kan inte få vara endast för hörande människor.

Detta projekt ska ge fler plats på scen och utveckla en inkluderande ordkonst!

Karin Althén, projektledare på Kultivera

Hand.ramp.png
Ramp 2022.jpg
kultivera_morkrod_rund.png

En mötesplats

- mellan någonstans och ingenstans -

som sammankopplar kreativitet som ger utbyten och utveckling

genom våra verksamheter inom samtidskonst, litteratur, dans och film.

Kultivera vill motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Allt Kultivera arbete sker utifrån ett medvetet mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

bottom of page