PROJEKTBOKEN

Projektet är ett arbete som syftar till att visa på betydelsen av dialog och kommunikation via sin
passion. Genom att skicka brev, kassetter och fanzines fick punkrockare i Tranås på 80-talet kontakt med likasinnade runt om i världen och utbytte därigenom tankar, idéer och information. Brevskrivarna var unga människor aktiva i den andra punkvågen som använde sin kreativitet och snabbt etablerade ett internationellt nätverk långt innan den digitala eran. Materialet har bevarats och 2018 tog Jönköpings Folkrörelsearkiv emot en låda full av brev från över 35 länder som nu ska digitaliseras.


Inbjudna samtidskonstnärer ska använda arkivet som utgångspunkt och reagera på subjektiva
och objektiva betydelser runt punkkulturen i ett interkulturellt perspektiv, som kan komma att bli
experimentella konstverk.


LETTERS-projektet placerar det lokala perspektivet i ett större sammanhang.Trots den smala nischen som undersöks finns ett större allmängiltigt intresse, med tanke på det stora kul...

Legacy är ett kollaborativt konstprojekt i syfte att skapa internationella och interkulturella utbyten som ska behandla flerspråkighet och utforska hur språk påverkar vår kultur. Från tecken och bilder ristade i sten till dataskärmar, från bofasta till immigranter, skär språket genom våra kulturer och införlivas i vår gemensamma vardag.

Legacy är ett projekt som handlar om tvåspråkighet och hur språk påverkar vår kulturella historia. Idag är ett stort antal människor tvåspråkiga på grund av föräldrarnas bakgrund, förflyttningar och immigration eller utbildning. Även om tvåspråkighet i sig är ett intressant fenomen och dess möjligheter en fråga värd att ta upp för akademiker; språk är ett hem för de människor som tvingats flytta, som känner sig främmande i sin nya miljö och fått sina band avskurna från den kultur de inte längre tillhör.

Legacy kommer använda flerspråkighet som ett verktyg när man undersöker människors erfarenheter och hur ord, språk och tecken / symboler påverkar våra...

I början av 1900-talet öppnade PJ Carlsson en snickeriverkstad som levererade handgjorda trädekorationer åt möbelfabrikerna i Tranås. Efter PJ tog sönerna över och utökade verksamheten med bidrag från andra hantverksområden. Platsen blev ett nav för människor med intresse för olika slags skapande arbete. PJ själv hade lärt sig dekoration och design av Hermann Norrman, den kände målaren från Tranås.


Träsniderier blandades med konstnärliga diskussioner som ackompanjerades av musik. Bildhuggeriet blev ett tillhåll för intellektuella i staden, där konstnärer och entusiaster kunde arbeta och diskutera. En arbetsplats som rörde sig någonstans mellan konst och hantverk. mellan professionalism och amatörism. Där fanns en enighet och sammanhållning i en stad med begränsade möjligheter. 
Tack vare kommunen och byggnadens förre ägare Lars Gärskog har platsen bevarats och kan idag ses som en tidskapsel där tiden verkar ha stått stilla, trots att stället slog igen för nästan fyrtio år sen. Dock är...

En gång per år genomför vi en festival – at the Fringe – som brukar hålla olika teman och mest vara fokuserad på litteratur och poesi. Från 2017 att breddade vi festivalen med dans och och film i framtiden kommer vi inkludera alla våra verksamhetsområden. 

At the Fringe betyder ungefär “i marginalen” och kommer från den första Fringe-festivalen som skapades i Edinburgh, Skottland, 1947 som en parallell fest till den stora Edinburgh International Festival. Det var inte arrangörerna utan en journalist, Robert Kemp, som skapade begreppet “at the Fringe” för att beskriva en serie initiativ som togs i marginalen av den större festivalen.

Därefter har idén om fringe-festivaler spridit sig över hela västvärlden som en beteckning på en en serie händelser som inte har en särskilt stark styrning utan bygger på att enskilda människor engagerar sig och framför sådant de tycker om.

Mer info hittar du här!

Under temat ‘Förenad Kreativitet’ har Kultivera anordnat residens sedan 2013 med konstnärer från flera olika länder inom en mängd olika konstinriktningar. Residensen ger deltagarna möjligheter att utveckla nya idéer och hitta nya arbetsmodeller.

2018 anordnade Kultiveras samarbetspartner Write4word för första gången ett residens som pågick under två veckor på den lilla ön Bardsey Island. Utbytet var ett samarbete mellan Bardsey Island Residency, Kultivera och Kultur och utveckling, Region Jönköpings län. Residenset hölls i Ty Capel, öns gamla kapell och projektledare var Mel Perry. Kultiveras teman användes i residenset som utgångspunkter.

Bardsey Island ligger tre kilometer utanför den isolerade halvön Llyn Peninsula i norra Wales. Ön ligger bara tre kilometer från fastlandet men det utsatta läget vad gäller det våldsamma tidvattnet, den ständiga blåsten från sydväst och de förrädiska strömmarna gör att ön kan vara helt avskuren flera dagar under sommaren, och flera veckor under resten...


Sedan 2014 har Passion for Words varit ett stående inslag på at the Fringe-festivalen. Passion for Words är en del av festivalen där författarna, som är deltagare i gällande års residens, blir presenterade och intervjuade inför publik. I en mindre lokal i intim miljö hålls ett samtal där författaren kan dela med sig av sina erfarenheter av skrivandet.

Varför personen i fråga började skriva, vad berättandet betyder och vad man vill uppnå med sitt skrivande, hur man upplever betydelsen av det skrivna ordet. Samtalet kan få filosofiska vinklingar, det kan bli politiska aspekter eller humoristiska anekdoter. Kort sagt; samtal om litteratur som förhoppningsvis är djuplodande, stimulerande och underhållande.

Under programmets gång görs det också plats för korta avbrott då författarna läser ur sina egna verk och efteråt kan publiken ställa frågor direkt till författaren. Samtalen brukar hålla på i en timme. De första åren presenterades författarna tillsammans i grupp, sedan 2016 har de present...

Young Writers Lab startade 2016  som är ett internationellt samarbete i kreativt skrivande mellan internationella författare nyanlända ungdomar som studerar i Sverige och svenska ungdomar fortsätter även under 2019. Med hjälp av Skype har författarna, trots det stora geografiska avståndet, kunnat göra dramaövningar och skrivaktiviteter med ungdomar från Tranås. Författarna Inês Lampreia från Portugal och Mel Perry från Wales håller i detta.

Läs mer här!

Storgatan 38

Pop up - centrum

Storgatan 38 pop up är ett nyfiket, engagerat, icke-hierarkiskt och roligt pop up-konstnärligt utrymme i Tranås. Ett team av internationella artister: Eda Emirdağ (Turkiet), Karl Larsson Wallén (Sverige), Kasia Pągowska (Polen) och andra artister bjuder in er för att delta i en serie samarbeten inom konstnärliga aktiviteter som fotografi, ljud, skrivkonst, boktillverkning, collage, performance, installation och 3D-utskrift.

Alla, oavsett ålder eller språk som talas, är välkomna in för att delta eller bara för att ta en kopp kaffe! Vi har öppet mellan 30 juli och 25 augusti 2018. En samverkan mellan Tranås Kommun och Kultivera.

Storgatan 38 is a curious, engaged, non hierarchy, and fun pop up artistic space in Tranås. A team of international artists: Eda Emirdağ (Turkey), Karl Larsson Walén (Sweden), Kasia Pągowska (Poland) and other artists invite you to participate in a series of collaborative artistic activities in the fields of photography, sound, writing,...

Show More

MINNESOTA RECONNECTIONS

C.A.T. -TRANÅS-

Samtidskonstnär från Amerika och Jönköpings region ska ha möjlighet att besöka och arbete i residens i både Minneapolis och Tranås. Kulturell återförening. Kultivera har satt igång ett kulturellt utbyte mellan Minnesota, USA och Jönköpings region.

Med utgångspunkt från utvandring och invandring har Kultivera börjat ett samarbete inom samtidskonst med The Soap Factory i Minneapolis, USA. The Soap Factory är det största oberoende samtida konstgalleriet i Minneapolis-Saint Paul, och en av de största som ägnas sig åt nya konstformer i USA. Samtidskonstnärer från Minnesota och Jönköpings region ska ha möjlighet att besöka och arbete i residens i både Minneapolis och Tranås. Detta kan även vara början till andra utbyten i andra sektorer som t.ex. turism och näringslivet osv.

Projekt med Kultivera , Nya Småland och The Soap Factory 2017

Som en del av Kultivera fungerar Kreativt Kulturcafé Tranås (startade 2017) som en mötesplats för människor främst över 18 år. Vi vill utforma en grupp där människor kan träffas, arbeta med kreativitet och samarbeta med varandra. Vårt mål är att främja förståelse och kommunikation mellan människor genom att skapa kulturutbyten. Kreativt Kulturcafé är ett sätt att tillbringa din lediga tid i en vänlig, produktiv och underhållande miljö.

Vi arbetar tillsammans för att skapa neutrala nätverk som främjar kreativitet. Tanken är att du kan skapa vad som helst från ingenting och uppmuntras att tänka utanför ”boxen”. Kreativt Kulturcafé är en mötesplats för unga vuxna i Tranås.

Vi har en vardagsrumsmiljö med tillgång till fem studios, replokaler, filmstudio och två dansstudior där du har möjlighet att genomföra workshops, skapa kontakter och använda projektbaserat lärande. Vi kan även åka på utflykter tillsammans.

Har du idéer som du som du vill levandegöra? Om så är du mer än välkommen att...

Waterghost  startade 2017 och är en improvisationsmetod för att utveckla kreativitet och konstnärskap. Vi arrangerar detta projekt tillsammans med Regionen som ett integrationsprojekt för asylsökande eller nyanländ kulturutövare. Där konstnärliga och kreativa processer kan växa, utvecklas och i samarbete med andra samt börja bygga professionella nätverk. Metoden ger möjlighet att utforska konstnärliga område i okonventionella riktningar. Kulturutövarna inspireras till att hitta sin sanna konstnärsnatur med olika improvisationer och feedback. Jamie Sturrock som är en skotsk ljudkonstnär, artist och regissör är det kreativa ledaren. Waterghost blir också en föreställning tillsammans med andra kulturutövare.

Läs mer här!

Please reload

Kultivera stödjas av:

© 2020 by Kultivera