Konstavenyn i Tranås - Storgatan som konststråk i sommar

Updated: Jul 1

I sommar förvandlas Tranås huvudgata Storgatan till ett konststråk. En konstaveny där samtidskonst, konst från kommunens konstarkiv samt den offentliga konsten lyfts fram och visas upp. Projektet är ett samarbete mellan Tranås kommun och kulturföreningen Kultivera.

Skyltfönster på adresserna Storgatan 61 och 19 kommer att visa samtidskonst. Dessa projekt startar officiellt 3 juli men produceras under juni månad och visas fram till den 28 augusti.


Ladda ner kartan här>>


Bidra med din egen upplevelse! Ta en bild på dig/ditt sällskap vid konstverket eller installationen och lägg upp den på sociala medier under #konstavenyn . Bilderna kommer sedan att presenteras gemensamt!


Vi fyller på med information allt efter. Just nu kan du läsa om två spännande projekt. Se fler tips under dessa.Samtidskonst i skyltfönster

Storgatan 61 - Art ZoneArt Zone är ett tvärkonstnärligt samarbete mellan disciplinerna nutida dans, bildkonst och ljuskonst.


Tanken med projektet är att skapa en slags frizon, en plats där betraktaren får gå in i en annan värld för en stund - en frizon från virus och vardag.... en plats där något annat får ta plats.


Art Zone skapas av:

Isabell Karlsson (Nässjö) är dansare, utbildad vid balettakademien i Stockholm. Hon arbetar med improvisation som sceniskt uttryck, platsspecifikt och i olika sceniska rum.

Helena Boström (Jönköping) är bildkonstnär och formgivare. Hon arbetar med liveteckning i samarbete med dansare och musiker, pastellmåleri, skulptur och digitala kompositioner (kompugrafi).

Stina Nilsson (Jönköping) dansare, baserar sitt arbete på improvisation som sceniskt uttryck, där kommunikationen mellan konstnärerna, publiken, rummet och tiden sätter ramarna för en komposition som skapas i nuet.

Evelina Dembacke (Jönköping) arbetar med ljusdesign och videoprojektioner i det sceniska rummet, i nära samarbete med andra scenkonstnärer.


Storgatan 17 - Portal

Jennifer Spångerud & Jonathan Dewoon (Boxholm)


Vår utgångspunkt är länkar mellan olika platser. Initialt utgår vi från begreppet “portal”, så som det står för en direktlänk mellan en plats och en annan, med skyltfönster som den primära utgångspunkten. Genom dem, tänker vi oss, kommer betraktaren att få en länk, av någon typ, till en annan plats.

Skyltfönster är en avgränsad, kontrollerad och skyddad yta, med ett ansikte utåt det offentliga. På så sätt skulle de kunna ses som en slags portaler i sig. En öppning till flera lager. Andra verklighetsföreställningar.

Det engelska begreppet Window Dressing är också synonymt med något som framstår som bättre än vad det är; bedrägligt och vilseledande.


Jennifer Spångerud


I stort utgår Jennifer Spångerud, i sitt arbete, ifrån en tyst konfrontation och ett växelspel mellan överskott och brist på energi. Hon leker med olika begrepp och associationer genom de återkommande inslagen av assemblage; kombinerandet av funna objekt och en rad andra material. Material som päls och människohår, fejkhår och fuskpäls, liksom gips, metall, trä och betong.

De hårrelaterade materialen är ganska lika, men bär på associationer som är vitt skilda; direkt äckel, den mjuka känslan av att känna sig trygg eller flärdfullt lyx. “Hår-materialen” är ett livligt typ av material till skillnad från gips och betong, som istället starkt förknippas med orörlighet och stagnation.

Referenserna kommer från olika håll, men är ofta besläktade. Särade ben bildar en köttslig portal associerade med kyrkogrotesker som Sheela-na-gigs, och “felvända akter” är symboler för “den omvända ordningen”, vanliga i häx-myter. Dubbelhövdade figurer står för dubbeltydighet och inneboende konflikt, som liksom tidigare nämnda motsatser, i kombination med varandra, lätt skapar inre slitningar.

Jonathan Dewoon


Jonathan Dewoon kombinerar olika material och metoder. Genom att röra sig fram och tillbaka mellan digitalt och analogt, verklighet och fiktion skapar han lager som går in och ut ur varandra.

Han intresserar sig för det liv som ligger lite i bakgrunden, den förnyande process som hela tiden fortgår i naturen. Han har tidigare arbetat med den så vanligt förekommande blommönster-fascinationen och det motsägelsefulla i den förskönade rena blomman, som ju i verkligheten rymmer en myriad av insekter och djur.

När han har placerat identitetslösa kloner i de knappa utrymmena av kollapsade huskroppar har han arbetat med liknande allegorier, fast i en “förmänskligad” artificiell atmosfär. I de klaustrofobiskt begränsade livsmiljöerna upplöses gränserna och rummen mynnar ut i tomt mörker.


Annan intressant konsthistoria och konstskatter i Tranås:

Stadsvandring med Piraten-tema Lyssna på bibliotekarien Magnus Grehn som berättar om författaren Fritiof Nilsson Piraten och läser hans texter med anknytning till platser i Tranås. Badhotellet vid Brunnsparken Gamla Sparbanken, Synoptik Hotel Åberg f.d. Centralhotellet Piratenhuset, Storgatan 48 Tingshuset (Kulturskolan), Tingsvägen

Titta på skulpturer längs Storgatan Följ med konstpedagog Lars-Eriks Strand som berättar mer om den offentliga konsten längs Storgatan. Svartåns krona (Ydrerondellen) Mosaik, (Telegrafen, Tranåskvarnsgatan 2) Lek (Brunnsparken) Ove Fundin (Klockareplan) Fantasifågel (Torget) Mosippan (Torget) Pojken med guldgåsen (Sveaparken)

Konst från kommunens konstarkiv Butiksinnehavare längs Storgatan har erbjudits att låna konst från kommunens konstarkiv till sommarskyltningen. Valda verk ur samlingen visas även i "Smatten", utställningsytan bredvid Biblioteket. Läs mer om Smatten, utställningsytan bredvid biblioteket

Eriksbergs museum, Storgatan 54 Utställningen Storgatan 100 år visas på museet hela sommaren, boka ditt besök via kommunens bokningssytem. Boka besök på Eriksbergs museum Tranåsutställningens andra del visas i skyltfönstret till turistbyrån Tranås Direkt och på hemsidan. Tranås 100 år del 2 - se utställningen som ett bildspel

Tranåsmålarna - Ateljé 61, Storgatan 9 Tranåsmålarna visar upp sina alster i skyltfönstret på Storgatan 9. Läs mer om Tranåsmålarna

Tranåsbygdens konstförening, Storgatan 48 Tranåsbygdens konstförening visar konst i skyltfönstret på Storgatan 48. Läs mer om Tranåsbygdens konstförening


Hitta mer på Tranås kommuns sida>>

© 2020 by Kultivera