top of page

Cirkusflätan & Kultivera

OPEN CALL: 3 RESIDENS i 3 REGIONER

Cirkusflätan är ett treårigt interregionalt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och Region Östergötland. Hösten 2022 gick ytterligare fyra regioner med i nätverket: Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Värmland och Region Västernorrland. Vi erbjuder nu tre olika residens i tre olika regioner i slutet av sommaren 2023. Vi hoppas att genom dessa olika residens kunna möta upp behov som finns i olika faser hos cirkusutövare. Residensmottagaren erhåller ett stöd på 50 000 kr (per residens) och är fri att använda stödet som en del i produktionskostnad och/eller arvode till aktörerna. Planerad användning ska framgå i ansökan. Stöd till transportkostnader tillkommer på max 10 000 kr per residens.


Region Jönköpings län

Lokal/plats: Kultivera, Tranås

Datum: 4-17 september.

Artister som kan söka: 2-4 st

Boende: lägenhet. Tekniska förutsättningar: Scenlokal: 10 x 11 m, takhöjd: 9 m. Extra studio finns att tillgå. OBS! Fästpunkter finns inte.

Övrigt: Tranås kommun önskar att artisterna bjuder in till en “work in progress” med efterföljande publiksamtal.


Region Skåne Lokal/plats: Cirque Art Diem, Tollarp.

Datum: 17-30 aug

Artister som kan söka: max 2 st

Boende: I gästbostad på gården, eget kök finns. Tekniska förutsättningar: Studio: 15 m x 8,8 m, Takhöjd: 9.6 meter till nock, 45 graders taklutning, väggarna möter taket vid 5,4 m. Betonggolv med dansmattor. Fästpunkter finns. Övrigt: Värdplatsen önskar att artisterna bjuder in till en “work in progress”.


Region Västernorrland

Lokal/plats: Cirkusverkstan Värdskap: Sundsvalls Stadscirkus

Datum: 28 aug – 10 sept.

Artister som kan söka: max 4 st

Boende: 4 lägenheter.

Tekniska förutsättningar: Golvyta med mjuk gymnastik matta: 8x16 m. Golvyta med be- tonggolv och dansmatta: 8x8 m. Fästpunkter i tak: 12 st runt hela lokalen. Fästpunkter i vägg: 10 st runt hela lokalen. Övrigt: Cirkusverkstan önskar en workshop under residens- perioden.

ANSÖKAN SÖK SENAST: 5 maj 2023 Urvalsprocessen sker genom en urvalsgrupp bestående av representanter från de olika residensplatserna samt de regioner i Cirkusflätans arbetsgrupp som erbjuder residens. Representanterna är Andrea Donoso Lilo (Region Jönköpings län, Kristina Eriksson (Riksteatern Skåne) och AnnaKarin Westberg (Riksteatern Västernorrland).

Vi vill att er ansökan ska innehålla följande:

  • Kort beskrivning av eventuell produktion, konstnärlig utveckling/utforskande och var i processen ni är. (max 1 A4 eller max 3 minuters länkad videopresentation (vimeo/youtube).

  • Kort beskrivning av er och ert konstnärskap. (max ½ A4 eller max 2 minuters länkad videopresentation (vimeo/youtube).

  • CV och länkar till rörligt material.

  • Information och kontaktuppgifter till kompaniet och de medverkande vid residenset. (max 2 A4)

  • Vilket eller vilka av residensen som ni söker.


Ansökan skickas per e-post till: kristina.eriksson@riksteatern.se

Vid frågor, kontakta Kristina Eriksson, Riksteatern Skåne.

bottom of page