top of page

Utställning: Bildhuggarverkstad - A Story in Six Chapters: 3


BILDHUGGARVERKSTAD or A STORY IN SIX CHAPTERS av SEHER UYSAL

Kopior eller “Fritt efter John Bauer” (en fri tolkning av John Bauer)

Bildhuggarverkstad eller En berättelse i sex kapitel består av sex platsspecifika iscensättningar i PJ Carlssons nedlagda träverkstad i Tranås, Sverige. Varje iscensättning undersöker platsen som en byggnad från ett mångfaldigt perspektiv. Genom forskning, intervjuer, den befintliga samlingen av material och sökandet efter ytterligare material som hör till platsen, hämtar konstnären Seher Uysal information om verkstaden.En plats som omges av historier som härstammar från lika mycket hörsägen och rykten som nostalgi och verklighet. En plats som lämnat spår av kollektiva men bleknande minnen av gemenskapen i en liten stad på landsbygden i Sverige.

Det tredje kapitlet behandlar frågan om kopior. PJ Carlssons verkstad kopierade ofta dekorativa motiv eller detaljer för att utsmycka möbler. De ristade också målningar inspirerade av Jönköpings berömda konstnär John Bauer. Bauer var känd för att illustrera svenska folksägner som innehöll troll, prinsessor, älgar, som tog plats i en mystisk och magisk värld. Frågar man varför skulptörerna i verkstaden var intresserade av att göra versioner av John Bauers målningar i trä ges två möjliga förklaringar: Första anledningen var helt enkelt ekonomisk. Idén att tälja figurer av Bauer hjälpte Åke och Tor när affärerna var vacklande. En annan orsak var att de förstås tyckte om att rista dessa figurer men de var så mycket mer än bara kopior. De var inspirerade av Bauers målningar men deras versioner i trä var aldrig identiska. De var fria tolkningar, kopior av kopior.

Kapitlet Kopior eller Fritt efter John Bauer samlar ihop ett urval av arbeten gjorda i trä som kommer från PJ Carlssons Bildhuggeri, och tar upp den ständigt närvarande frågan om äkthet. Några av verken är från verkstaden, andra är kopior av kopiorna, och allt visas upp i verkstaden på Nygatan 32 C i Tranås lördagen 4 maj mellan 11-14.

www.bildhuggarverkstad.com

arrangeras i samarbete med Kulturens

Seher Uysal (1983) är en visuell konstnär och forskare bosatt i Istanbul. Förfrågningar som rör vardagen formar ofta hennes konstnärliga utövning och hennes verk är först och främst konstnärligt forskningsbaserade reflektioner rörande rumsliga, historiska eller kulturella förhållanden. Hon intresserar sig för utforskningen av mångfaldiga perspektiv och förståelse av företeelser, och får ofta uppslag till komplexa idéer via enkla sätt som att teckna, samla in listor och förteckningar och kombinationen av bilder och artefakter. På senare tid har hon arbetat med projekt som baseras kring insamlandet, framställningarna och tolkningarna av olika berättelser och minnen, och samarbetar med den turkiske filmskaparen och manusförfattaren Caner Yalçın. Uysals arbeten består både av produktion av konstverk och att skriva akademiska avhandlingar, samtidigt som hon är intresserad av och deltar i samtal som rör turkisk konstutbildning och alternativa metoder att lära ut. 2014 blev hon filosofie doktor i Fine Arts vid Kocaeli Universitetet och arbetade där som föreläsare 2012 och 2013. Hon är också en del av lärarteamet på sommarskolan vid Nesin Art Village där hon föreläser i Visuell Kultur och Historieberättande vilket innefattar en tvärvetenskaplig metod. Hon är också en av initiativtagarna till projektet Utbyten i Konst Utbildning som organiserar samtal och seminarier och samlar in turkiska och internationella perspektiv gällande tillämpningar inom Konstnärliga utbildningsmetoder. Seher Uysal har nyligen presenterat och ställt ut sina verk på Kare Art Gallery och Akbank Sanat Beyoğlu i Istanbul, och på Pitzer College Art Galleries i Los Angeles.

http://www.seheruysal.com/

bottom of page