top of page

Utställning: Bildhuggarverkstad - A Story in Six Chapters: 2


BILDHUGGARVERKSTAD or A STORY IN SIX CHAPTERS av SEHER UYSAL

Bildhuggarverkstad eller En berättelse i sex kapitel består av sex platsspecifika iscensättningar i PJ Carlssons nedlagda träverkstad i Tranås, Sverige. Varje iscensättning undersöker platsen som en byggnad från ett mångfaldigt perspektiv. Genom forskning, intervjuer, den befintliga samlingen av material och sökandet efter ytterligare material som hör till platsen, hämtar konstnären Seher Uysal information om verkstaden. En plats som omges av historier som härstammar från lika mycket hörsägen och rykten som nostalgi och verklighet. En plats som lämnat spår av kollektiva men bleknande minnen av gemenskapen i en liten stad på landsbygden i Sverige.

Det andra kapitlet i Bildhuggarverkstad eller En berättelse i sex kapitel kallas Verkstan i nytt ljus eller Människorna gör platsen. Under 2018 intervjuade Seher Uysal människor som hade besökt eller haft någon form av relation till PJ Carlssons verkstad, och började samla information om saker som under årens lopp gått förlorade. Vissa objekt hade försvunnit, tappats bort eller flyttats, medan andra saker bara fanns kvar i form av minnen. I det här kapitlet har konstnären återskapat den gamla verkstaden som människor minns den med hjälp av skyltar och anvisande beskrivningar. Kapitlet utforskar den mänskliga inblandningen och dess effekt på platsen.

arrangeras i samarbete med KULTURENS.

http://www.bildhuggarverkstad.com/

Seher Uysal (1983) är en visuell konstnär och forskare bosatt i Istanbul. Förfrågningar som rör vardagen formar ofta hennes konstnärliga utövning och hennes verk är först och främst konstnärligt forskningsbaserade reflektioner rörande rumsliga, historiska eller kulturella förhållanden. Hon intresserar sig för utforskningen av mångfaldiga perspektiv och förståelse av företeelser, och får ofta uppslag till komplexa idéer via enkla sätt som att teckna, samla in listor och förteckningar och kombinationen av bilder och artefakter. På senare tid har hon arbetat med projekt som baseras kring insamlandet, framställningarna och tolkningarna av olika berättelser och minnen, och samarbetar med den turkiske filmskaparen och manusförfattaren Caner Yalçın. Uysals arbeten består både av produktion av konstverk och att skriva akademiska avhandlingar, samtidigt som hon är intresserad av och deltar i samtal som rör turkisk konstutbildning och alternativa metoder att lära ut. 2014 blev hon filosofie doktor i Fine Arts vid Kocaeli Universitetet och arbetade där som föreläsare 2012 och 2013. Hon är också en del av lärarteamet på sommarskolan vid Nesin Art Village där hon föreläser i Visuell Kultur och Historieberättande vilket innefattar en tvärvetenskaplig metod. Hon är också en av initiativtagarna till projektet Utbyten i Konst Utbildning som organiserar samtal och seminarier och samlar in turkiska och internationella perspektiv gällande tillämpningar inom Konstnärliga utbildningsmetoder. Seher Uysal har nyligen presenterat och ställt ut sina verk på Kare Art Gallery och Akbank Sanat Beyoğlu i Istanbul, och på Pitzer College Art Galleries i Los Angeles.

http://www.seheruysal.com/

bottom of page