top of page

UTSTÄLLNING: BILDHUGGARVERKSTAD - A STORY IN SIX CHAPTERS: 1


Bildhuggarverkstad eller En berättelse i sex kapitel består av sex platsspecifika iscensättningar i PJ Carlssons nedlagda träverkstad i Tranås, Sverige. Varje iscensättning undersöker platsen som en byggnad från ett mångfaldigt perspektiv. Genom forskning, intervjuer, den befintliga samlingen av material och sökandet efter ytterligare material som hör till platsen, hämtar konstnären Seher Uysal information om verkstaden. En plats som omges av historier som härstammar från lika mycket hörsägen och rykten som nostalgi och verklighet. En plats som lämnat spår av kollektiva men bleknande minnen av gemenskapen i en liten stad på landsbygden i Sverige. Det första kapitlet i serien av platsspecifika iscensättningar som undersöker berättelsen om PJ Carlssons Bildhuggeri kallas Plats som arv eller Tidskapseln. Den här delen av projektet försöker återhämta information som förlorats med tiden, och har förberetts med hjälp av några av stadens invånare, tjänstemän, journalister och konstnärer. Kapitel ett (Plats som arv eller Tidskapseln) fokuserar på bibehållandet av en specifik plats och ställer frågor om dess bevarande och betydelse för lokala historier, och undersöker effekterna av romantiserandet och nostalgin vad gäller arv. Det första kapitlet i serien platsspecifika iscensättningar kommer visas den 22 april mellan 13 och 17 vid PJ Carlssons Bildhuggeri, Nygatan 32 C, 573 33 Tranås. http://www.bildhuggarverkstad.com/

Seher Uysal (1983) är en visuell konstnär och forskare bosatt i Istanbul. Förfrågningar som rör vardagen formar ofta hennes konstnärliga utövning och hennes verk är först och främst konstnärligt forskningsbaserade reflektioner rörande rumsliga, historiska eller kulturella förhållanden. Hon intresserar sig för utforskningen av mångfaldiga perspektiv och förståelse av företeelser, och får ofta uppslag till komplexa idéer via enkla sätt som att teckna, samla in listor och förteckningar och kombinationen av bilder och artefakter. På senare tid har hon arbetat med projekt som baseras kring insamlandet, framställningarna och tolkningarna av olika berättelser och minnen, och samarbetar med den turkiske filmskaparen och manusförfattaren Caner Yalçın.

Uysals arbeten består både av produktion av konstverk och att skriva akademiska avhandlingar, samtidigt som hon är intresserad av och deltar i samtal som rör turkisk konstutbildning och alternativa metoder att lära ut. 2014 blev hon filosofie doktor i Fine Arts vid Kocaeli Universitetet och arbetade där som föreläsare 2012 och 2013. Hon är också en del av lärarteamet på sommarskolan vid Nesin Art Village där hon föreläser i Visuell Kultur och Historieberättande vilket innefattar en tvärvetenskaplig metod. Hon är också en av initiativtagarna till projektet Utbyten i Konst Utbildning som organiserar samtal och seminarier och samlar in turkiska och internationella perspektiv gällande tillämpningar inom Konstnärliga utbildningsmetoder.

Seher Uysal har nyligen presenterat och ställt ut sina verk på Kare Art Gallery och Akbank Sanat Beyoğlu i Istanbul, och på Pitzer College Art Galleries i Los Angeles.

bottom of page