top of page

KONST>RAZZIA 2017 Master Classes/workshops för bild- och formelever i länet!


Tre internationella konstnärer, Seher Uysal, Katarzynia Pagowska och Laura Bianco är tillbaka på Kultivera i Tranås för att hålla workshopar med studenter i det regionala projektet KONST>RAZZIA. De tre konstnärerna arbetar med performance, installationskonst, konceptuell konst och film- och fotokonst. De kommer att vara värd för olika workshopar som handlar om deras personliga konstnärliga metoder och umgås med studenterna. Projektprogrammet KONST>RAZZIA samordnas av Kultivera och Region Jönköpings Läns.

Årets upplaga av KONST>RAZZIA äger rum hos Kultivera i Tranas. Kultivera kommer, i samarbete med de tre residenskonstnärerna, driva ett intensivt konstpedagogiskt program under november månad för några av länet konststuderande.

FOTO: Laura Bianco, Seher Uysa , Katarzyna Pagowska

Syftet med projektet är att ge eleverna möjlighet att handledas, lära känna och inte minst inspireras av unga och aktiva internationella konstnärer i en spännande miljö! Istället för att "undervisa" kommer konstnärerna arbeta med öppna experimentella workshopar. Dessa kommer fokusera på teman som narrativa strukturer, perception och misslyckanden. De tre konstnärer som deltar är Laura Bianco från Italien, Katarzyna Pagowska från Polen och Seher Uysal från Turkiet

KONST>RAZZIA är namnet på Region Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet. Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk mellan länets olika gymnasie- och folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild och form och att bidra till att eleverna få konstupplevelser.

Konststuderande från tre skolor i Jönköpings län har anmält sig till dessa workshopar som pågår under flera dagar och helger: Mullsjö folkhögskola, Gärdesskolan Gislaveds gymnasium och Holavedsgymnasiet i Tranås.

Bild- och Formstudentdeltagare kommer från tre olika Kommuner, Tranås, Gislaved, och Mullsjö. De kommer att jobba i tre olika format: en 3-dagars workshop, en 2-dagars workshop eller en helg med övernattning. Workshoparna kommer att vara på Kraftverkets lokaler i Tranås.

Projektet löper under November månad på Kraftverket i Tranås.

Katarzyna Pagowska är en konceptuell konstnär från Warszawa; hennes främsta konstnärliga fält är performance, installationer och foto. Hon producerar ofta händelser och sociala responsiva arbeten på offentliga platser. Hon är särskilt inriktad på temat för identitet i det sociala / estetiska / politiska sammanhanget. Katarzyna har studerat filosofi vid Warsaw University (M.A.), skulptur vid Warsaw Academy of Fine Arts (M.A.) och konst på Falmouth College of Fine Arts, Storbritannien. Hennes verk har ställts ut i Europa och USA. Hon är intresserad av samarbetsprojekt och hon arbetar professionellt som utställningsdesigner för stora offentliga konstinstitutioner i Polen.

Seher Uysal är en visuell konstnär och forskare med hemvist i Istanbul. Uysals praxis innefattar både produktion av konstverk, skrivning av akademiska texter tillsammans med hennes deltagande och intressen i diskurserna om turkisk konstutbildning och alternativa undervisningspraxis. År 2014 erhöll hon doktorsexamen i konst vid Kocaeli University och arbetade där som lärare 2012 och 2013. Hon deltog också i undervisningen på sommarskolan i Nesin Art Village, I Turkiet och gav klasser om visuell kultur som innehöll en tvärvetenskaplig metod. Hon är också en av initiativtagarna i projektet ”Exchanges in Art Education” som organiserar samtal och seminarier och samlar internationella perspektiv och synpunkter på konstpedagogik.

Laura Bianco är en italiensk videograf och bildkonstnär, med särskild inriktning på videoredigering, digital animering och stillfotografering. Hennes konstnärliga arbete är inriktat på berättelseprocessen och på mytopoesis i vardagen. Hon arbetar mestadels vid skärningspunkten mellan dokumentärfilmer, experimentella filmer och animationer. Detta kännetecknas av en blandning av genrer och tekniker, genom återanvändning av funna bilder och arkivbilder och genom utforskning av okonventionella sätt att berätta. Under de senaste åren, inspirerad av några konstnärsledda workshops som hon deltagit i, upptäckte hon sitt intresse för konstutbildning och utforskning av lekfulla sätt att leva och dela konstnärliga metoder och kreativa processer. Nyligen ledde hon en workshop inom ett två veckors sommarläger för unga syriska flyktingar och romska invandrare i Tyskland, som tillsammans arbetar med stopptekniken.

Projektprogrammet samordnas av Kultivera och Region Jönköpings Läns. En Kultivera produktion.


bottom of page