top of page

Tid och plats: Fyra konstnärer på G från Minnesota i Tranås

Uppdaterat: 4 dec. 2022


Tid och plats: Fyra konstnärer på G från Minnesota i Tranås för lokalt, regionalt och internationellt utbyte mellan Kultivera, Nya Småland och The Soap Factory Minnesota.

Kultivera och Soap Factory har bjudit in fyra samtidskonstnärer till Tranås för att delta i ett fem veckors artistprojektet från 1 augusti - 3 september som kallas Minnesota ReConnection AiR (Artists in Residency). Projektet handlar om tid och plats. Konstnärerna får tid och utrymme för att utveckla konstprojekt som skapar samtida förbindelser mellan Minnesota och Småland.

Inbjudna är Lela Pierce en bildkonstnär och dansare, Moheb Soliman, en tvärvetenskaplig poet, Sarita Zaleha och Larsen Husby som är tvärvetenskapliga artister. Alla de fyra artisterna kommer med nya ögon se regionen Småland med sina amerikanska, specifikt Midwest-perspektiv. De använder tid och plats för att skapa nya dialoger mellan Nya Småland-projektet och Minnesota samt ge nya perspektiv på Småland och skapa spännande utbyten.

Lela utforskar växter och invasiva arter (främmande arter som hotar den biologiska mångfalden) i regionen och analysera den lokala inställningen till dessa arter.

Sarita jobbar med ett miljömedvetet arbete där hon utforskar Smålands arktiska band och Andrées polarexpedition i Gränna.

Larsen fortsätter sitt kartläggningsnät över gator i Minneapolis och vidareutvecklar detta projekt med att överföra dessa teman och koncept till i nya landskap i Tranås-Småland.

Moheb undersöker stenmurarna och stenhögarna över hela Småland samt fördjupa sig i Allemansrätten.

20 augusti kommer artisterna att delta i en ART TALKS i Jönköping som är ett samtal om deras arbeten. De kommer också delta med utställning under KonstRakan från den 26 -31 augusti. Utställningen är i samarbete med Tranås Bibliotek i lokalen Smatten.

Detta är en produktion av Kultivera och The Soap Factory från Minnesota som är en del av projektet Nya Småland som leds av Regionen.

Projektet Nya Småland initierades och drivs av en grupp med fyra konstinstitutioner, tre regioner och ett universitet. Nya Smålands ambition är att formulera långsiktiga relationer, att experimentera och skapa förutsättningar för kritisk och kulturell hållbarhet. Denna idé bygger på att lokalisera och jämställa konstaktörer i tre regioner. Genom att arbeta på tvären mellan aktörerna och kombinera lokal kunskap med internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande öppnas möjligheter att tillsammans undersöka och ompröva det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland.

The Soap Factory är det största oberoende samtidakonstgalleriet i Minneapolis-Saint Paul och en av de största som ägnar sig åt nya konstformer i USA. Samtidskonstnärer från Minnesota och Jönköpings region ska ha möjlighet att besöka och arbete i residensen i både Minneapolis och Tranås.

Kultivera har som mål att skapa mötesplatser som sammankopplar kreativitet som ger utbyten och utveckling - mellan någonstans och ingenstans - genom sina verksamheter inom samtidskonst, litteratur, dans och film.

Inom alla Kultiveras verksamhetsområden jobbar de med professionella kulturutövare och amatörer. Fokus är de professionella men där Kultivera låter amatörerna och allmänheten ta del av kulturen i form av workshops, klasser, föreställningar, utställningar, publikationer etc.

bottom of page