top of page

Projekt K - Kristina Skantze


17/6 12:00-15:00 - Stadshuset Tranås.

Projekt K. är inspirerat av författaren Franz Kafkas många fascinerande, olyckliga och otrevliga karaktärer. Inte bara författaren är en referenspunkt, utan även platsen som Kristina Skantze erbjöds att skapa ett specifikt jobb på, har en viktig betydelse i sammanhanget. Tranås Stadshus stora huvudhall har många gånger varit värd för utställningar, men den här gången är det en konstinstallation speciellt skapad för utrymmet som visas här. Stadshuset, en plats för politik, ekonomi och beslutsfattande, står för byråkrati. Kontoren som omger huvudhallen visar på ett liv som är noggrant, viktigt och seriöst, men precis som i Kafkas berättelser behövs här lite sinne för humor, även om den är mörk. Kristina Skantze (Sverige) är en konstnär som arbetar med dockliknande skulpturer. Hennes figurer är huvudsakligen gjorda av textil, formade av miljontals synliga och osynliga stygn. Kristina har en kandidatexamen i textilkonst från Högskolan för Design och Hantverk i Göteborg och 2016 avslutade hon sin masterexamen vid Konstfack i Stockholm. Sedan 2009 har hon utvecklat sin egen skulpturteknik för att göra handsydda kroppsdelar. Hon har ställt ut i Sverige och internationellt sedan 2010, t.ex. I Japan, USA och Lettland. Kristina arbetar också med film och performance där människor interagerar med hennes figurer. Hon deltar för närvarande i samarbetsprojektet "Satans Triologi" i Stockholm, där en av hennes dockor spelar en ledande roll. Handarbete kan fungera som ett sätt att vara närvarande och fokuserad, men också som ett verktyg för att initiera samtal. Hur blir detta synligt i resultatet? Kan figurerna komma till liv genom åskådarnas fantasi och genom sammanhanget de placeras i? Detta är viktiga frågor i Kristinas konstnärskap. Seher Uysal (Turkiet) är oberoende forskare, arrangör, och bildkonstnär. Hon studerade kommunikation och samhällsvetenskap i början av sin karriär. Sedan ändrade hon ämnesområde och avslutade sin magisterexamen vid Marmara University, Fine Arts Faculty. Hon innehar en fil.dr i konst och har nu ett mer akademiskt fokus. I överensstämmelse med mångfalden av utbildningsintressen varierar även hennes undersökningar som bildkonstnär och forskare genom olika former och discipliner. Bilder och bildmaterial, massmedia, fotografi, film, vardagsstudier, historia och konstutbildning är huvudområdena som hon har fokuserat på genom sin karriär. Hon har publicerat artiklar och intervjuer i många tidskrifter och akademiska skrifter om konst och bildkultur. Hon har också haft möjlighet att visa sina verk på nationella och internationella plattformar. Projekt K. visas från 17 juni till 26 augusti 2017 på Tranås Stadshus


bottom of page