top of page

Polsk bildkonstnär på Tranås bibliotek i projektet Studio Bibliotek


Studio Bibliotek  Kultivera Tranås

Kultivera och Tranås Bibliotek har bjudit in Katarzyna Pagowskaen, en polsk bildkonstnär, för att delta i ett två veckor långt projekt från 22 maj till 5 juni som kallas Studio Bibliotek, där konstnären ska använda bibliotekets utrymme för att göra den samtida konsten tillgänglig för allmänheten och ge allmänheten tillgång till henne som konstnär.

Kultivera ska samverka med Tranås bibliotek för att skapa Studio Bibliotek ett två veckors konstprogram som bygger på idé n att göra offentliga platser mer tillgängliga för konst och konstnärer samt samtida konst mer tillgängliga för offentliga utrymmen och människor.

Vi har bjudit in Katarzyna Pagowska en polsk bildkonstnär som ska samarbeta med utrymme och besökare på biblioteket för att dela tankar om kunskap som är baserad på ovisshet, sökande och ifrågasättande snarare än saker som vi redan vet; att utmana ”jag vet redan”-, ”det finns bara ett alternativ” - attityder. Att främja och stärka nyfikenhet, lärande och individuell utveckling.

Katarzyna Pagowska  Kultivera Tranås

Katarzyna arbetar främst i de konstnärliga områdena performativa aktioner, installationer och fotografier. Hon producerar ofta eller placerar socialt responsiva verk på offentliga platser och i synnerhet fokuserad på temat identitet i den sociala / estetisk / politiskt sammanhang. Katarzyna har studerat filosofi, skulptur och konst och hennes verk har ställts ut i Europa och USA.

Projektet ska löpa från den 22 maj till 5 juni.

Gå till www.kultivera.nu för mer information.

Målet med Kultivera är att skapa en mötesplats som sammankopplar kreativitet som ger utbyten och utveckling - mellan någonstans och ingenstans - genom våra verksamheter inom samtida konst, litteratur, dans och film.

bottom of page