Artists

    Milica Denkovic

    Irena Frantal

    Martin Holm

    Dominic Williams

Martin Holm (1985) is a Swedish artists with roots in Mälardalen. He studied at Cambridge School of Art, UK (BFA 2008) and has a MA in Free Art at Valand Academy in Gothenburg (2014). With his investigative, studio based practice he nails perception and sense of time to the wall in a room with popular culture, intellectual history, mythology and references to contemporary art. One example is the 10 square metres collage painting ‘Inre Rymd’ (1:1 scale after Anselm Kiefer’s ‘Innenraum’) at the ‘Fast Forward’ exhibition at Gothenburg's Art Gallery, where he used posters, catalogues and other publications from the institute’s archives in the fusion of the exhibition room’s past with the present of the viewer. His art moves in no man's land between poetry and science, lateral landscape paintings and cartography.

 

Martin Holm (f.1985) är en svensk konstnär med rötter i Mälardalen. Han har
studerat vid Cambridge School of Art, UK (BFA 2008) och har en Masterexamen i
Fri Konst från Akademin Valand i Göteborg (2014). I sin undersökande,
studiobaserade praktik ställer han varseblivning och tidsuppfattning mot väggen
i ett rum av populärkultur, idéhistoria, mytologi och samtidskonstreferenser. Ett
exempel är den 10 kvadratmeter stora kollagemålningen ’Inre Rymd’ (i skala 1:1
efter Anselm Kiefers ’Innenraum’) där han inför utställningen ’Fast Forward’ på
Göteborgs Konsthall använde sig av affischer, kataloger och andra publikationer
ur institutionens arkiv i fusionen av utställningsrummets förflutna med
betraktarens nutid. Hans konst rör sig i ingenmanslandet mellan poesi och
vetenskap, lateralt landskapsmåleri och kartografi. 

Kultivera stödjas av:

© 2020 by Kultivera