Waterghost  startade 2017 och är en improvisationsmetod för att utveckla kreativitet och konstnärskap. Vi arrangerar detta projekt tillsammans med Regionen som ett integrationsprojekt för asylsökande eller nyanländ kulturutövare. Där konstnärliga och kreativa processer...

Please reload

Kultivera stödjas av:

© 2019 by Kultivera